Zaproszenie na szkolenie – turystyka dostępna i nowoczesne technologie internetowe w turystyce

Forum Turystyki Regionów oraz Wielkopolska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowym cyklu szkoleniowym nt.:

  • Vademecum przygotowania oferty i obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
  • Nowoczesne technologie internetowe w turystyce

Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2021 r. w Bramie Poznania ICHOT w Poznaniu, ul. Gdańska 2.

W zależności od zainteresowania możliwy jest udziału wg wybranego wariantu:

  • 2-dniowy – udział w dwóch dniach szkolenia + kawa i lunch x 2 dni
    (kolacja i nocleg we własnym zakresie)
  • 1-dniowy – udział w wybranym dniu szkoleniowym + kawa, lunch

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się informacją i promocją turystyczną (pracownicy ROT i LOT oraz punktów IT, a także urzędnicy miast, gmin i powiatów) i pokazanie na konkretnych praktycznych przykładach jak można wykorzystać nowoczesne technologie do kreowania, rozwoju i promocji oferty turystycznej, w tym dedykowanej dla turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Cykl szkoleniowy jest realizowany w kilku regionach przez Forum Turystyki Regionów.

Zgłoszenia (na załączonym formularzu) prosimy przesyłać na adres: monika.mozolewska@wot.org.pl w terminie do 18 października 2021 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Moniką Mozolewską tel. 660 559 254

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (z preferencją udziału 2-dniowego).

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat wystawiony przez Ośrodek Szkoleń Turystycznych.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: