d
c
Jesteś tu: O nas / Korzyści z przystąpienia

Korzyści z przystąpienia

W jedności siła – to nasze motto. Przystąpienie do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej otwiera dostęp do szeregu nowych możliwości. Dla branży turystycznej to szansa na wzmocnienie swojej pozycji na rynku i pozyskanie nowych klientów, dla samorządów i lokalnych organizacji turystycznych możliwość rozwoju funkcji turystycznych w regionie i budowania lokalnej marki turystycznej w oparciu o silny wizerunek regionu. Dla wszystkich zaś nowe perspektywy wspólnych projektów i budowania sieci współpracy.

BENEFITY DLA CZŁONKÓW WOT

    • bezpośredni wpływ na kształtowanie marki turystycznej Wielkopolski
    • udział w działaniach promocyjnych podejmowanych przez WOT
    • dostęp do bazy wiedzy
    • networking

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

    • promocja na stoisku WOT podczas targów turystycznych oraz imprez promocyjnych
    • obecność oferty członków (wpisującej się w zaplanowaną tematykę) w kampaniach promocyjnych prowadzonych np. w prasie, z wykorzystaniem citylightów czy rowerów miejskich
    • prezentacja oferty regionu na ekranach w pociągach Kolei Wielkopolskich (preferencyjne warunki dla członków)
    • możliwość współpracy w projektach prowadzonych przez WOT w ramach pozyskiwanych funduszy z zewnątrz

PODRÓŻE STUDYJNE

    • przy ustalaniu programu wizyt studyjnych (np. dziennikarzy, blogerów, touroperatorów) preferujemy ofertę członków WOT
  •  
Korzyści z przystąpienia
  •  

MATERIAŁY PROMOCYJNE

    • oferta członków w wydawnictwach tematycznych opracowywanych przez WOT
    • dystrybucja materiałów promocyjnych podczas targów turystycznych oraz innych imprez promocyjnych
    • współpraca z regionalnymi certyfikowanymi centrami informacji turystycznej
      • dystrybucja materiałów promocyjnych
      • możliwość prezentacji oferty w ramach stoiska w Informacji Turystycznej PLOT na Starym Rynku w Poznaniu
    • możliwość otrzymania wydawnictw WOT

PROMOCJA W INTERNECIE

    • informacje o członkach WOT, ich działaniach i ofertach na stronach obsługiwanych przez WOT (wielkopolska.travel, wot.org.pl, wielka-petla.pl)
    • promocja w mediach społecznościowych WOT:
    • newsletter
    • mailing do mediów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych

SZKOLENIA I WARSZTATY (DLA CENTRÓW IT i DLA CZŁONKÓW WOT)

    • wpływ na tematykę szkolenia przez zgłoszenie własnych propozycji
    • bezpłatny udział w szkoleniu
    • dostęp do materiałów szkoleniowych
Korzyści z przystąpienia

Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest otwarta na współpracę ze wszystkimi instytucjami i firmami, których celem jest rozwój i promocja turystyki w naszym regionie, jednak tylko członkostwo w WOT pozwala w pełni skorzystać z oferowanych przez nas benefitów. Więcej informacji o naszych działaniach można znaleźć w zakładce Projekty. Aby dowiedzieć się jak przystąpić do WOT, zapraszamy do działu Dołącz do nas.