Jesteś tu: Działalność / Projekty

Projekty

Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich

Pasek KSOW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji: Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Partner KSOW: Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalna Organizacją Turystyczną.

Termin realizacji: 01.07.2022­-­31.10.2023 r.

Celem operacji jest podniesienie jakości świadczonych usług przez podmioty branży turystycznej na obszarach wiejskich oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorczości wiejskiej jako warunek konieczny dla modernizacji i rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.

Formy realizacji operacji:

W ramach operacji zaplanowano:

 • osiem jednodniowych warsztatów tematycznych dedykowanych dla 120 osób z obszaru województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.  Planowane są dwa warsztaty w każdym województwie, po jednym w każdym roku realizacji operacji. Przyjęty program oraz zaplanowany zakres tematyczny stanowią odpowiedź zarówno na dynamiczne zmiany na rynku usług turystycznych, jak i na oczekiwania zgłaszane przez przedstawicieli branży. Zdobyta wiedza będzie sprzyjać aktywizacji biznesowej, zwiększeniu zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz przyczyni się do zmniejszenia migracji ze wsi do miast w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy. Efektem realizacji projektu będzie również wspieranie zrównoważonego rozwoju w turystyce, poprzez podnoszenie atrakcyjności i stopnia innowacyjności oferty w regionach położonych poza dominującymi obszarami recepcji turystycznej.
 • ogólnopolską jednodniową konferencję dla 120 osób, uczestników warsztatów oraz osób zainteresowanych branżą turystyczną. Konferencja zostanie przeprowadzona w formule online i będzie poświęcona tematom rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Przedstawione zostaną różne aspekty innowacyjności w prowadzeniu działalności i tworzeniu usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Grupa docelowa:

Operacja skierowana jest do osób pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właścicieli obiektów, jak i osób zatrudnionych) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w sektorze turystycznym na terenach wiejskich z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Przewidywane efekty:

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie kompetencji  120 uczestników operacji, z województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, z zakresu poprawy jakości świadczonych usług turystycznych na obszarach wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości opartej o sektor turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym na obszarach wiejskich. Ponadto, dzięki udziałowi w konferencji online możliwe będzie podniesienie kompetencji związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich wśród większej grupy osób z obszaru całej Polski.

Efektem realizacji projektu będzie również wspieranie zrównoważonego rozwoju w turystyce, poprzez podnoszenie atrakcyjności i stopnia innowacyjności oferty w regionach położonych poza dominującymi obszarami recepcji turystycznej.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest: Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Kształcenie kadr dla turystyki

logo msit

Kształcenie online jako ogólnodostępna forma podnoszenia kwalifikacji kadr turystycznych to projekt realizowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa w części 40-turystyka.

Celem projektu jest dostarczenie branży turystycznej bezpłatnego pakietu szkoleń, który wpłynie na poprawę świadczonych usług, optymalizację kosztów, przywracanie stanu stabilizacji organizacyjnej i finansowej podmiotów oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Szkolenia opracowane w formie 4 webinariów i 4 kursów e-learningowych, przygotowanych i prowadzonych przez ekspertów i doświadczonych praktyków, będą dostępne bezpłatnie na platformie szkoleniowej,

Webinaria

 • Guest experience w zarządzaniu obiektami turystycznymi
 • Niesztampowa promocja turystyczna w trybie oszczędnościowym
 • Rozwiązania proekologiczne w branży hotelarsko-gastronomicznej: przepisy, standardy, trendy,
 • Jak utrzymać relacje biznesowe- jak dbać o przyszłe przychody hotelu

Kursy e-learningowe

 • Finanse obiektów turystycznych
 • Tworzenie treści w działaniach PR i promocji turystycznej
 • Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach -niezbędnik specjalisty
 • Turysta z Europy Zachodniej : wpływ różnic kulturowych na realizację usług.

Termin realizacji projektu: grudzień 2022 r.

Wartość dofinansowania: 65 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 89 000,00 zł

Bieżące informacje na temat realizacji projektu są dostępne na naszej stronie internetowej.

plakat dofinansowanie jpeg

Agroturystyka 

UE flaga
KSOW3_1
PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

UE flaga
KSOW3_1
PROW

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska realizuje projekt Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich.

Celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. Operacja jest realizowana w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Na projekt składają się trzy główne moduły:

 • 3 wizyty studyjne pod hasłem Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej w wybranych gospodarstwach agroturystycznych na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.
 • konferencja Turystyka 2021 – trendy w turystyce wiejskiej
 • podręcznik dobrych praktyk Agroturystyka. Od pomysłu do polubienia

Działania te skierowane są do osób pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów i osoby zatrudnione) oraz do osób zamierzające rozpocząć pracę w tym sektorze, przedstawicieli samorządów, Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz branży turystycznej. W sumie w wizytach będzie uczestniczyło 60 osób.

Efektem naszych działań będzie poprawa atrakcyjności turystycznej województw, które będą kojarzone z wysoką jakością oraz przystępnością usług turystycznych na obszarach wiejskich. Przyczyni się to również do upowszechnienia wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu obszarów wiejskich oraz zainteresowania mieszkańców możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zostanie wydana publikacja dotycząca najlepszych praktyk stanowiących przedstawienie profesjonalnych i kompleksowych ofert turystycznych związanych z biznesem turystycznym i agroturystycznym.

Wartość dofinansowania operacji : 106 406,46 zł

Odwiedź portal KSOW –  http://ksow.pl  i zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Więcej informacji na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na portalu KSOW

Szlak Piastowski

Szlak Piastowski jest najstarszym i jednym z najbardziej znanych szlaków turystyki kulturowej w Polsce. Łączy on kilkadziesiąt obiektów – muzeów, grodów, kościołów i stanowisk archeologicznych – związanych z pierwszą naszą dynastią panującą i budując spójną narrację o początkach państwa polskiego. Szlak przebiega przez województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, spajając wspólnym wątkiem obszar, gdzie „zaczęła się Polska”.

Nowa koncepcja Szlaku Piastowskiego została opracowana w 2011 roku przez jego Radę Programową. Po zaproponowanych zmianach szlak odzyskał swój piastowski charakter i można na nim zobaczyć tylko obiekty związane z tą epoką. Szlak Piastowski jest wspólnym dziełem kilku instytucji. Od roku 2016 wielkopolską część koordynuje i zarządza Klaster Turystyczny Szlak Piastowski, ale istotny wkład w jego rozwój mamy także my – Wielkopolska Organizacja Turystyczna oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Projekt rozwoju Szlaku Piastowskiego

W roku 2016 WOT podjął się realizacji największego do tej pory projektu na Szlaku Piastowskim. Na realizację zadań związanych z jego rozwojem otrzymaliśmy około 4 500 000 zł ze środków Unii Europejskiej (cała wartość tej części projektu to 7 745 000 zł) oraz 1 200 000 zł z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Razem z nami realizuje go pięciu partnerów: Gniezno, Kalisz, Konin, Pobiedziska i Pyzdry, którzy prowadzą na swoim terenie inwestycje, mające na celu zwiększenie atrakcyjności Szlaku.

To jednak nie wszystko, przyznane środki pozwalają nam na znacznie więcej działań. Obejmują one:

 • Oznakowanie Szlaku Piastowskiego turystycznymi znakami drogowymi (274 znaki)
 • Ustawienie tablic informacyjnych przy obiektach na Szlaku (nowoczesny, elegancki projekt ze szkła hartowanego)
 • Stworzenie aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality), dzięki której Szlak Piastowski ożyje, a historie na nim opowiadane będą jeszcze bardziej namacalne
 • Kampanię promocyjną Szlaku Piastowskiego, obejmującą zarówno tradycyjne jak i tak zwane nowe media, której towarzyszyć będzie seria podróży studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów
 • Produkcję gadżetów Szlaku Piastowskiego (które są dostępne podczas eventów oraz targów)
 • Wydanie serii ulotek i folderów-przewodników Szlaku Piastowskiego

Inne nasze akcje

Co więcej, wspieramy promocję Szlaku Piastowskiego również innymi kanałami. Od kilku lat jest on flagowym produktem promowanym podczas naszych wyjazdów targowych. Dbamy również o aktualność i dostępność materiałów promocyjnych Szlaku. Można je otrzymać podczas targów, a także w punktach informacji turystycznej.

Wielka Pętla Wielkopolski

Najdłuższy szlak wodny w naszym kraju, niemal 700 km przygody na łodzi lub w kajaku oraz niesamowita podróż przez wszystkie krajobrazy środkowej Polski – tak można najkrócej opisać Wielką Pętlę Wielkopolski. Celem realizowanego przez nas od 2012 roku projektu było stworzenie na bazie istniejących dróg wodnych kolejnego markowego produktu turystycznego Wielkopolski. Przy okazji zależało nam też na integracji samorządów, przedsiębiorstw, a przede wszystkim mieszkańców wokół łączącej ich wspólnej idei wielkiego szlaku wodnego otaczającego sporą część Wielkopolski.

Projekt rozwoju Wielkiej Pętli Wielkopolski

Wielka Pętla Wielkopolski istniała w świadomości wodniaków – choć raczej nieformalnie – już od dawna. Dopiero jednak podjęty przez nas wysiłek pozwolił przekształcić koncepcję w realny produkt turystyczny oraz rozpoznawalną markę. Udało się to osiągnąć poprzez realizację dwóch dużych projektów na łączną kwotę 4 847 000 zł (wspartych środkami Unii Europejskiej) oraz zadań dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i samorząd województwa. Najważniejsze było opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla Pętli oraz przygotowanie strategii marki. Była ona następnie wdrażana i promowana poprzez różne nasze działania, w tym:

 • Przygotowanie folderów i ulotek promocyjnych
 • Kampanię reklamową w mediach i w ramach roadshow
 • Organizację serii wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów
 • Produkcję gadżetów Wielkiej Pętli Wielkopolski
 • Opracowanie aplikacji mobilnej – przewodnika po Pętli
 • Oznakowanie szlaku tablicami informacyjnymi na przystaniach, śluzach i punktach węzłowych
 • Udział w targach turystycznych

Płyń bez końca!

Mimo, że cześć projektu finansowana ze środków europejskich zakończyła się w roku 2016, to Wielka Pętla Wielkopolski niezmiennie jest jednym z markowych produktów turystycznych Wielkopolski. Kontynuujemy akcje promocyjne i inne działania związane z rozwojem żeglugi tym szlaku. Regularnie odwiedzamy targi turystyki wodnej, kontynuujemy dystrybucję materiałów drukowanych, prowadzimy stronę Wielkiej Pętli oraz jej fanpejdże w social mediach. Zawsze bierzemy też udział w otwarciu sezonu wodnego, które co roku jest organizowany w innym mieście leżącym przy szlaku.

Wielkopolska – wielka historia, wielka przygoda

Można powiedzieć, że to fundamentalny ze wszystkich realizowanych przez nas projektów. Jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przed Wielkopolską Organizacją Turystyczną jest budowanie spójnej i wyrazistej marki turystycznej Wielkopolski oraz promocja regionu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Temu właśnie miał służyć realizowany od 2010 roku projekt „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski”, którego rdzeniem było między innymi opracowanie nowej identyfikacji wizualnej oraz całej koncepcji marketingowej dla integrującej marki jaką jest Wielkopolska. Tak właśnie powstało używane przez nas logo oraz claim: „wielka historia, wilka przygoda”.

Obydwa te elementy mają komunikować to, co jest najważniejszymi składowymi marki Wielkopolska. Kolory i litery logo mówią o czterech filarach turystyki w regionie: wodzie i szlakach wodnych, lasach, turystyce kulturowej i wreszcie o Poznaniu – jednym z liderów turystyki miejskiej w Polsce. Historia to oczywiście jasna aluzja do tysiącletnich dziejów Wielkopolski, przygoda zaś to zachęta do rzucenia się w wir turystyki aktywnej, która ma się u nas bardzo dobrze.

Zadanie na lata

Tak naprawdę ten projekt nie ma określonego końca – no bo jak można zakończyć proces dbania a o silną markę regionu i rozwój jego kluczowych produktów turystycznych? Co więcej, każdy może się włączyć we wspólne jej budowanie! Zapraszamy do współpracy, zarówno jako członkowie WOT, jak i w ramach partnerstwa przy innych projektach i zadaniach.

Wielkopolska online

Ciężar promocji oraz działań marketingowych przenosi się coraz bardziej do nowych mediów i nie można mówić o budowaniu marki i jej promocji bez skutecznych działań w Internecie. Z promocją turystyki i regionów turystycznych jest dokładnie tak samo i dlatego od kilku lat Wielkopolska Organizacja Turystyczna stawia mocno na rozwój promocji online, sukcesywnie rozwijając nowe kanały pozwalające dotrzeć do turysty. Działania w ramach tego projektu są finansowane z własnych środków.

wielkopolska.travel

Nieodłączną cechą promocji internetowej jest tworzenie złożonego ekosystemu, w którym poszczególne kanały wzajemnie się przenikają i uzupełniają, wykorzystując efekt synergii. Dlatego od roku 2016 budujemy wspólny internetowy brand jakim jest wielkopolska.travel. Pod tą nazwą działa przede wszystkim Wielkopolski Portal Turystyczny  – nasz najważniejszy serwis. To również nazwa naszego fanpejdżu na Facebooku, profili na Instagramie i Twitterze oraz kanału na YouTube.

Dedykowane kanały posiada również Wielka Pętla Wielkopolski. Obejmują one stronę internetową Pętli, własny fanpejdż na Facebooku oraz profil na Instagramie.

Blogi, blogerzy, influencerzy

Dzięki akcjom promocyjnym zorganizowanym wspólnie z polskimi i zagranicznymi blogerami, instagramerami i innymi osobami możemy dotrzeć z pozytywnym przekazem o Wielkopolsce do nowych odbiorców. Zaczęliśmy od małych kroków, współpracując z lokalnymi blogerami. Obecnie staramy się regularnie organizować akcje promocyjne wspólnie z różnymi blogami turystycznymi. Chętnie działamy zarówno z tym najbardziej znanymi, jak z różnymi mikroinfluencerami i jak do tej pory efekty są bardzo zadowalające. Co ciekawego dzieje się w tym temacie można podejrzeć zaglądając do działu Promocja.