Jesteś tu: Współpraca / Patronat

Patronat

Patronat Prezesa Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej udzielany jest w celu wyróżnienia i promocji wydarzeń przyczyniających się do popularyzacji i rozwoju turystyki w Wielkopolsce. Może go uzyskać wydarzenie (impreza, konferencja, inna inicjatywa), które spełnia kilka warunków:

  • ma zasięg co najmniej regionalny i odbywa się przynajmniej po raz drugi
  • stanowi przedmiot zainteresowania mediów regionalnych lub krajowych
  • przyczynia się do rozwoju lub promocji turystyki
  • jest organizowana na terenie województwa wielkopolskiego

Jak otrzymać patronat?

Aby uzyskać patronat należy przesłać wypełniony wniosek (wzór w załączniku), szczegółowy program imprezy oraz plan jej promocji najpóźniej 30 dni przed jej rozpoczęciem. Można go przesłać drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Rozpatrzymy go nie później niż w ciągu 14 dni.

Organizator imprezy, której przyznano patronat powinien:

  • poinformować, że impreza objęta została patronatem poprzez umieszczenie logo Wielkopolski na stronie internetowej imprezy wraz z linkiem do strony www.wielkopolska.travel oraz umieszczenie logo na materiałach promujących wydarzenie
  • przed rozpoczęciem imprezy powinien przesłać drogą elektroniczną do akceptacji projekty graficzne materiałów promocyjnych wraz z zamieszczonym logo Wielkopolski
  • po zakończeniu imprezy przekazać sprawozdanie z jej przebiegu oraz fotografie
Wieden 3

Organizator powinien także umożliwić nam udział w imprezie poprzez dystrybucję naszych wydawnictw lub gadżetów, ustawienie stoiska promocyjnego, organizację warsztatów, prelekcji lub prezentacji prowadzonych przez naszych pracowników, lub inne wskazane osoby. Ponadto, powinien umożliwić bezpłatne wejście na wydarzenie pracownikom WOT.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania Patronatu Prezesa WOT dostępne są w załączonym regulaminie.

Pliki do pobrania:

Regulamin przyznawania patronatu (pdf)