Jesteś tu: O nas / Dołącz do nas

Dołącz do nas

Do przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem i promocją turystyki w Wielkopolsce – zarówno instytucje samorządowe, jak i przedsiębiorców. Dzięki temu możliwe stanie się korzystanie ze wszystkich benefitów, jakie oferujemy naszym członkom. Procedura przystąpienia do stowarzyszenia jest bardzo prosta:

  1. Pobierz i wypełnij Deklarację Przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
  2. Przygotuj inne niezbędne dokumenty:
  3. Prześlij do nas komplet dokumentów pocztą lub drogą mailową na adres kontakt@wot.org.pl, wraz z krótkim opisem prowadzonej działalności (firmy i stowarzyszenia) lub charakterystyką walorów i atrakcji turystycznych w okolicy (jednostki samorządu terytorialnego i lokalne organizacje turystyczne).
  4. Deklaracja zostanie przekazana i rozpatrzona przez Zarząd WOT podczas najbliższego posiedzenia.
  5. Możliwe, że Zarząd poprosi o spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy.
  6. O decyzji poinformujemy drogą mailową i pocztą.
  7. Od tej chwili możesz korzystać z pełni praw i benefitów członka WOT.

Korzyści

Przystąpienie do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej otwiera nowe perspektywy dla rozwoju turystyki. To szansa nie tylko na lepsze dotarcie do turystów i rozwój lokalnych atrakcji turystycznych, ale też udział w budowaniu silnej turystycznej marki Wielkopolski. To również szereg innych, bardzo wymiernych korzyści. Opisaliśmy je szczegółowo w zakładce Korzyści z przystąpienia.

Składki członkowskie

Przynależność do WOT wiąże się z opłatami członkowskimi, których wysokość jest ustalana przez Walne Zebranie. Tworzą one istotną część naszego budżetu, którego całość przeznaczana jest na realizację naszych celów. Będąc organizacją o charakterze non-profit polegamy przede wszystkim na składkach naszych członków. Ich wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju działalności, jaką dany członek prowadzi.

Obecnie roczne składki wynoszą:

Składki WOT (1)

Dla nowych członków opłata wpisowa wynosi 200 zł. W szczególnych przypadkach jest też możliwe ustalenie indywidualnej składki członkowskiej. Decyzję o tym podejmuje Zarząd Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.