Jesteś tu: Działalność / Wielkopolska Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych

Wielkopolska Kapituła
Drogowych Znaków Turystycznych

Wielkopolska Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych powołana uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w dniu 26 lipca 2006r. Podstawą powołania Kapituły jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. nr 220 poz.2181 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczenia na drogach wraz z załącznikami,

Cele

 • Dbanie o ujednolicone, oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych w województwie wielkopolskim
 • Opiniowanie wyboru obiektów turystycznych do oznakowania oraz opiniowanie projektów graficznych znaków
 • Opiniowanie projektów turystycznych szlaków samochodowych,
 • Opracowanie wytycznych lokalizacji poszczególnych rodzajów turystycznych znaków drogowych

Skład Kapituły

W składzie Wielkopolskiej Kapituły Drogowych Znaków Turystycznych zasiadają przedstawiciele:

 • Urzędu Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
 • Towarzystwa turystyczno-krajoznawczego
 • Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jak uzyskać zgodę Kapituły?

 1. Przygotuj wniosek wraz uzasadnieniem oznakowania wybranej atrakcji turystycznej przy drodze.
 2. Wraz z uzasadnieniem należy złożyć projekt graficzny znaku (zgodny z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r).
 3. Wniosek prześlij drogą elektroniczną na adres: projekty@wot.org.pl oraz w wersji na papierowej na adres:
  Wielkopolska Organizacja Turystyczna
  ul. Piekary 17, piętro 9
  61 – 823 Poznań
 4. Członkowie Kapituły opiniują przedstawiony wniosek.
 5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły wniosek wraz z projektem organizacji ruchu podlega akceptacji zarządcy drogi.

Do pobrania