Relacja z konferencji TURYSTA 2021 – trendy w turystyce wiejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

W dniu 23 września 2021 r. odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa pn. „TURYSTA 2021 – trendy w turystyce wiejskiej”, zrealizowana w ramach operacji pn. „Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich” współfinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Organizatorem wydarzenia była Wielkopolska Organizacja Turystyczna, a Partnerami konferencji była Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Organizacja Turystyczna i Lokalna Grupa Działania ,,Gościnna Wielkopolska”. Patronat nad konferencją obieli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich.

Tematem konferencji była jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki – turystyka wiejska i agroturystyka. Konferencja była jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych działań podejmowanych w trakcie trwania operacji na terenie 4 województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Treści merytoryczne omawiane podczas konferencji zostały zaprezentowane przez przedstawicieli nauki, ekspertów i praktyków cenionych w branży. W formie krótkich i treściwych wystąpień poruszano najbardziej aktualne zagadnienia, które miały być inspiracją do poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań w sektorze.

Uczestnicy mieli okazję poszerzyć wiedzę o znaczeniu segmentacji dla podejmowanych działań marketingowych, pobudzaniu ruchu turystycznego poza sezonem, podróżowaniu osób z niepełnosprawnościami, dostosowaniu gospodarstw agroturystycznych do potrzeb turystyki karawaningowej, turystycznej marce miejsca, turystyce kulinarnej, a także jak tworzyć treści na portale rezerwacyjne i na co zwrócić uwagę tworząc, czy zarządzając swoją stroną internetową.

Podczas konferencji był również czas na dyskusję z udziałem partnerów KSOW i osób zaangażowanych w realizację operacji. Dyskutowano jak zmienił się turysta w czasie pandemii i co zmieniło się w strukturze popytu na obszarach wiejskich, a także co trzeba zmienić w celu rozwoju analizowanego sektora turystyki.

Transmisja z konferencji jest dostępna na Facebooku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, a na kanale na YouTube został umieszczony zapis konferencji podzielony na pojedyncze wystąpienia.

Uczestnicy wydarzenia mogli zatem posłuchać cennych i ciekawych prelekcji oraz wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Dodatkowo na przygotowanym przez Lokalną Grupę Działania ,,Gościnna Wielkopolska” stole pn. „Stół Gościnnej Wielkopolski” można było spróbować serów, wędlin, wypieków przygotowanych przez lokalnych producentów.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, zaangażowanych w branżę turystyczną, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, stowarzyszeń turystycznych, właścicieli
i pracowników obiektów turystycznych. Udział w konferencji był bezpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu swojego uczestnictwa. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w konferencji przygotowana została bezpłatna transmisja online dostępna na Facebooku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (j.w.).

 

Odwiedź portal KSOW- http://ksow.pl  i zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich