Turystyczna Szkoła: nabór do programu – krótki termin zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy gminy i miasta należące do WOT, które zamieszkuje do 50 tys. osób do zgłoszenia szkoły podstawowej do projektu Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła. Projekt będzie realizowany przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w okresie 2021-2022 r. Termin naboru jest bardzo krótki: do piątku  11.12.2020 r. do godz. 13:00. Ze względu na ograniczoną liczbę szkół, które mogą przystąpić do projektu, o kwalifikacji będzie decydować kolejność zgłoszeń. Prosimy o wytypowanie maksymalnie jednej szkoły podstawowej z Państwa obszaru działania.

Turystyczna Szkoła to projekt Polskiej Organizacji Turystycznej realizowany wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polskimi Markami Turystycznymi oraz certyfikowanymi produktami turystycznymi. Jego celem jest wsparcie nauczycieli atrakcyjnymi, interdyscyplinarnymi pomocami dydaktycznymi oraz zachęcenie do podróżowania po Polsce. Jednym z elementów programu będzie Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski, potencjale regionów turystycznych jak również kreowanie wśród młodzieży mody na podróżowanie po Polsce.

Mobilne Centrum Edukacji – Turystyczna Szkoła – Dzień Turystyki w szkole

Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła odwiedzać będzie szkoły podstawowe w całej Polsce. Każda wizyta będzie okazją do zorganizowania przez dyrekcję SP Dnia Turystyki. Regularne zajęcia będą odbywały się w okrojonej formule  zaś dominujące w tym dniu będą spotkania w Turystycznej Szkole na uprzednio przygotowanej przez zespół MCE Turystycznej Szkoły sali gimnastycznej. Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła, po uprzedniej kwalifikacji szkoły, odwiedzać będzie szkoły podstawowe w całym kraju (w okresie 2021 r.-2022 r.).

Multimedialne zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych:

– klasy 1-3 SP

– klasy 4-8 SP

Niezwykle nowoczesna, multimedialna przestrzeń eventowa, wysokiej jakości wyposażenie Mobilnego Centrum Edukacji będzie atrakcyjnym narzędziem wspierającym realizację projektu. W Mobilnym Centrum Edukacji znajdą się m.in.:

 • nowoczesne monitory interaktywne,
 • rzeczywistość rozszerzona,
 • gry i gadżety  z wykorzystaniem AR,
 • stoły multimedialne,
 • podłogi interaktywne,
 • wirtualna rzeczywistość,
 • tablety,
 • symulatory  itd.

W projekcie mogą wziąć udział szkoły, które spełnią kilka wymagań:

 • liczba uczniów w szkole nie przekracza 500 osób,
 • szkoła posiada salę gimnastyczną o wymiarach min. 24 x 12 m,
 • na jej terenie znajduje się parking/boiska o wymiarach min. 40 x 20 m, gdzie będą mogły zostać umieszczone 2 lub 3 busy Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła wraz ze strefą eventową,
 • na jej terenie znajduje się pomieszczenie techniczne, z którego będzie można skorzystać podczas organizacji akcji,
 • szkoła zapewni wsparcie techniczne minimum 2 osób w trakcie wydarzenia,
 • w zajęciach Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła będzie uczestniczył nauczyciel.

ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić się do projektu, gmina lub miasto powinny przesłać wypełniony formularz wraz z załączonym kompletem zdjęć oraz podpisaną przez dyrektora szkoły deklaracją. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynie w piątek 11.12.2020 r. o godz. 13:00. Ze względu na ograniczoną liczbę szkół, które mogą przystąpić do projektu, o kwalifikacji będzie decydować kolejność zgłoszeń. Prosimy o wytypowanie maksymalnie jednej szkoły podstawowej z Państwa obszaru działania. Komplet materiałów (deklaracja, formularz i zdjęcia) należy przesłać na adres: monika.mozolewska@wot.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA: