Badania ruchu na Wielkiej Pętli Wielkopolski

Od początku realizacji projektu Wielkiej Pętli Wielkopolski prowadzony jest monitoring ruchu na naszym najważniejszym szlaku wodnym. Najbardziej wiarygodne oraz kompletne dane oferują pod tym względem znajdujące się na WPW śluzy, których jest łącznie 28 (14 na Noteci, pozostałe na Kanale Górnonoteckim i Kanale Ślesińskim). Poniżej prezentujemy zebrane i opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dane dotyczące liczby jednostek, które śluzowały się w poszczególnych latach.

Wyraźnie zauważalny jest gwałtowny przyrost w momencie startu projektu w roku 2012 oraz stabilizacja po jego zakończeniu. Warto zwrócić uwagę, na zaznaczone na osi czasu przedziały czasowe, w których realizowane były dwa etapy projektu WPW, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO oraz projekt wsparty środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

wyniki badań ruchu na WPW