Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla przedsiębiorców

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotował wraz z partnerami zestaw narzędzi finansowych, stanowiących realne wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Z oferty mogą skorzystać również przedsiębiorcy działający w branży turystycznej, w tym także przewodnicy, piloci turystyczni oraz osoby samozatrudnione. Przygotowane produkty finansowe pochodzą głównie ze środków Unii Europejskiej. Zapraszamy na dedykowaną stronę programu pod adresem www.wsparcie.wielkopolskie.pl.

Jakie formy wsparcia są dostępne?

Zakres narzędzi pomocowych obejmuje:

  • POŻYCZKI – udzielane przez pośredników na finansowanie bieżącej działalności firmy, inwestycje, uzyskanie potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego oraz rozwój biznesu na rynkach zagranicznych
  • PORĘCZENIA – poręczenia kredytów mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału i pozycji na rynku firmy – zarówno inwestycyjnych jak i obrotowych
  • DOTACJE – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla mikro i małych przedsiębiorców
  • INNE RODZAJE WSPARCIA – dopłaty do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

Kto może skorzystać z oferty?

Program skierowany jest do mikro (w tym samozatrudnionych), małych i średnich przedsiębiorców z obszaru województwa wielkopolskiego. Przygotowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wsparcie ma łagodzić negatywne skutki ekonomiczne wywołane epidemią Covid-19.

Gdzie uzyskam więcej informacji?

Szczegółowe informacje na temat narzędzi pomocowych przygotowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i jego partnerów można znaleźć na stronie www.wsparcie.wielkopolskie.pl. Można również zadzwonić na jeden z podanych numerów telefonu 61 626 71 50; 61 626 71 60; 61 626 71 70; 61 671 72 16; 61 671 72 13; 61 626 62 75; 61 626 62 88 lub wysłać e-mail na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl.

Więcej informacji można również znaleźć w dostępnym do pobrania w formie pliku PDF poradniku “Wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców“.

Zachęcamy ponadto do zapoznania się z przygotowanym przez nas cyklem webinariów. Podczas jednego z nich przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Funduszu rozwoju, Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencji Rozwoju Regionalnego szczegółowo przybliżyli przygotowywane formy wsparcia dla przedsiębiorców.