II Wielkopolskie Forum Organizacji Turystycznych

Sytuacja branży turystycznej w dobie pandemii koronawirusa, możliwe działania na szczeblu lokalnym i regionalnym, mogące poprawić sytuację na rynku usług turystycznych oraz prognozy odnośnie tego, jak będzie wyglądać turystyka w Polsce w roku 2020 były głównymi tematami II Wielkopolskiego Forum Organizacji Turystycznych, które odbyło się w czwartek, 16 kwietnia.

Wielkopolskie Forum Organizacji Turystycznych

Spotkanie było kontynuacją idei Wielkopolskiego Forum Organizacji Turystycznych, mającego być platformą do współpracy pomiędzy WOT, lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi wiodącymi stowarzyszeniami zaangażowanymi w rozwój turystyki w Wielkopolsce.  Ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne drugie Forum zostało zorganizowanie w formie wideokonferencji. Udział wzięło ogółem 14 osób – przedstawicieli dziewięciu organizacji i stowarzyszeń. Całe spotkanie trwało około dwóch godzin.

Wśród najważniejszych wniosków znalazło się przede wszystkim stwierdzenie, że nie należy spisywać nadchodzącego sezonu na straty i że turystyka w Polsce i Wielkopolsce z pewnością się odrodzi. Należy mieć zarazem świadomość, że nie będzie to jednak turystyka znana nam z lat ubiegłych. Dominującym trendem będą wyjazdy krótkie, w tym jednodniowe oraz mikroturystyka, przy jednoczesnym sporym deficycie turystów zagranicznych. Odpowiedzią na to ma być właśnie zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami turystycznymi, lepsza wymiana informacji, wspólna promocja oraz tworzenie lokalnych i ponadlokalnych pakietów turystycznych. Sporym problem towarzyszącym pandemii koronawirusa jest jej nieprzewidywalność i brak mapy drogowej, wskazującej etapy wychodzenia z kryzysu. Dlatego też wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że jedynie koordynacja działań pozwoli na szybkie reagowanie w sytuacji nagłych zmian.

Rozmowy w gronie organizacji turystycznych będą kontynuowane w kolejnych tygodniach i miesiącach, a powstałe podczas dyskusji zalążki projektów rozwijane. Pierwsze koncepcje i gotowe propozycje rozwiązań powinny pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Już teraz planujemy kolejne Wielkopolskie Forum Organizacji Turystycznych.