Wielkopolskie Forum Organizacji Turystycznych

Przedstawiciele kilkunastu lokalnych organizacji turystycznych, klastrów i innych stowarzyszeń dyskutowali w ICHOT Bramie Poznania podczas zorganizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną pierwszego Wielkopolskiego Forum Organizacji Turystycznych. Odbywające się 11 grudnia wydarzenie miało charakter inauguracyjny, gdyż planujemy aby spotkania w gronie przedstawicieli organizacji turystycznych z Wielkopolski odbywały się regularnie i stanowiły naturalną platformę do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Najważniejszymi tematami podczas pierwszego spotkania było zdefiniowanie na nowo modelu współpracy na linii ROT – LOT, wypracowanie precyzyjnych i transparentnych ram współdziałania, a także sprecyzowanie oczekiwań, jakie mogą mieć względem siebie organizacje działające na poziomie regionalnym i lokalnym. Bardzo istotną kwestią była też współpraca i koordynacja działań pomiędzy lokalnymi organizacjami, co pozwoli tworzyć bardziej kompleksowe produkty i komplementarne oferty turystyczne. Tematem, który został zasygnalizowany i z pewnością będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach jest profesjonalizacja oferty turystycznej tworzonej na poziomie lokalnym.

WFOT 2019

Wielkopolskie Forum Organizacji Turystycznych składało się z trzech bloków. Pierwszym była cześć warsztatowa, prowadzona przez prof. Piotra Zmyślonego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po niej nastąpiła część plenarna z dyskusją ogólną, a zakończenie stanowiła sesja stolikowa, gdzie uczestnicy Forum mogli w małych grupach omówić konkretne zagadnienia.

Forum spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników, dlatego też planujemy rozwijać tę formułę organizując regularnie następne spotkania. Zamierzamy również wdrażać różne rodzaje komunikacji elektronicznej (grupy tematyczne, fora), które pozwolą na współpracę i wymianę pomysłów również pomiędzy kolejnymi edycjami Forum.