Koronawirus: informacje dla branży turystycznej

[Aktualizacja: 7.04.2020]

W związku z rozwijającą się sytuacją związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przedstawiamy najważniejsze informacje i ustalenia dla branży turystycznej.

Pomoc branży turystycznej

#ZmienTerminNieOdwoluj

Sytuacja epidemiczna w sposób szczególny dotknęła branżę turystyczną. Odwoływane są podróże, rezerwacje w hotelach oraz wizyty w wielu atrakcjach. Ogólnopolska akcja #ZmienTerminNieOdwoluj ma zachęcić turystów do nieodwoływania rezerwacji i niewycofywania wpłat z góry i zaliczek. Dużą pomocą w przetrwaniu tego trudnego okresu będzie zmiana terminu wyjazdu. Wspieramy akcję i zachęcamy do przyłączenia się do niej poprzez udostępnianie grafiki. Niech dotrze do jak największej ilości turystów.

#ZmienTerminNieOdwoluj

Sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli branży turystycznej

Przy Ministerstwie Rozwoju powstał sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli branży turystycznej. W jego skład wchodzą przedstawiciele ponad 50 organizacji turystycznych i transportowych. Jest to reprezentacja całego środowiska – organizatorów turystyki, w tym szkolnej, agentów turystycznych, przewoźników, hotelarzy, branży targowej, rozrywkowej i MICE.
Sztab działa w podgrupach. Pierwsza z nich zajmuje się touroperatorami, biurami podróży i agentami turystycznymi. Druga obejmuje pozostałe segmenty branży: hotelarstwo, turystykę biznesową, szkolną, branżę targową, a także przewozy autokarowe, branżę rozrywkową, turystykę przyjazdową i pilotów wycieczek. Całość koordynują Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej (SAR) i Polski Związek Organizatorów Turystyki (PZOT).

W skład sztabu wchodzą: Polska Izba Turystyki, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, Krakowska Izba Turystyki, Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, Polska Izba Przemysłu Targowego, Harmony Polish Hotels, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Klub Agencji Eventowych, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Meeting Professional International Poland Chapter, Polska Izba Techniki Estradowej, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Stowarzyszenie Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej, Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Polski Holding Hotelowy.

31.03.2020 odbyła się wideokonferencja Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej z przedstawicielami ROT i LOT. Wziął w niej udział dyrektor WOT Artur Krysztofiak. Konferencję można obejrzeć na fanpejdżu Ministerstwa Rozwoju: https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/videos/540634743527408/

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to program, który rząd przygotował w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych. Na ten cel rząd przeznaczy ponad 200 mld zł.

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową.

Na pakiet antykryzysowy składają się: nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa do walki z koronawirusem), nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Większość zawartych w nich przepisów weszła w życie 1 kwietnia.

Informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza i sposobach wnioskowania o pomoc znaleźć można na uruchomionej właśnie stronie internetowej: www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa

Strona zbudowana została w ten sposób, aby każdy mógł w szybki sposób znaleźć dedykowane dla siebie narzędzie.

Informacje i produkty znajdzie tam łatwo m.in.:

 • przedsiębiorca,
 • pracownik,
 • organizacja społeczna i instytucja kultury,
 • przedstawiciel samorządu,
 • rolnik,
 • a także przedstawiciel branży – transportowej, budowlanej czy turystycznej.

Witryna będzie przekierowywać na strony, na których można złożyć elektroniczny wniosek w danej sprawie.

W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać m.in. z instrumentów oferowanych przez Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju, m.in. kredyty z gwarancjami BGK, dopłaty do kredytów obrotowych, finansowanie leasingu oraz podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji.

Rząd i Polska Organizacja Turystyczna pracują także nad ofertą voucherów o wartości tysiąca złotych do wykorzystania na wczasy czy rekreację w Polsce, gdy będzie już to możliwe.

PFR przygotował także Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców: PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow

Jak uzyskać odroczenie terminu płatności składki ZUS: https://bit.ly/zus-jak-uzyskac-odroczenie-terminu-platnosci-skladki

Ułatwienia dla branży turystycznej

Rozwiązanie z pakietu tarczy antykryzysowej zakłada zwrot pieniędzy za odwołaną imprezę turystyczną będzie możliwy z mocy prawa po upływie 180 dni od rozwiązania umowy. Alternatywnie, zamiast pieniędzy klient będzie mógł otrzymać od organizatora roczny voucher na inną imprezę turystyczną. Ustawa przewiduje, że klient będzie mógł skorzystać z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza.
Dotyczy to organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej–uchwalony-przez-sejm

Komunikat ZBP w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią

Działania banków wobec klientów w związku z pandemią koronawirusa COVID-19: https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-w-sprawie-dzialan-pomocowych-podejmowanych-przez-banki

Pomoc samorządowa

Poniżej publikujemy informacje, dotyczące wsparcia, które wielkopolskie gminy oferują przedsiębiorcom w czasie epidemii.

Gniezno: https://bit.ly/gniezno_wsparcie_przedsiebiorcow

Grodzisk Wielkopolski: https://bit.ly/grodzisk_wsparcie_przedsiebiorcow

Kalisz: https://bit.ly/kalisz_wsparcie_przedsiebiorcow

Leszno: leszno-pomoc-dla-przedsiebiorcow

Ostrów Wielkopolski: https://bit.ly/ostrow_wsparcie_przedsiebiorcow

Piła:

https://bit.ly/pila_wsparcie_przedsiebiorcow

http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/pilski-voucher-na-pozniej.html

Poznań:

https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-pakiet-antykryzysowy,145489.html

http://poznan.travel/pl/r/plot/koronawirus-informacje-branzowe

Rawicz: https://bit.ly/rawicz_wsparcie_przedsiebiorcow

Swarzędz: https://bit.ly/swarzedz_wsparcie_przedsiebiorcow

koronawirus - organizatorzy turystyki w czasie kwarantanny

Organizatorzy turystyki

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju ukazał się Poradnik dla podróżnych oraz organizatorów turystyki, w którym umieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z obecną sytuacją w turystyce: http://bit.ly/poradnik-dla-podroznych-oraz-organizatorow-turystyki 

Organizatorzy turystyki powinni poinformować podróżnych o braku możliwości skorzystania z usługi turystycznej w postaci przelotu pasażerów do miejsca docelowego poza granicami Polski (zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych).

Rezygnacja turystów z imprez turystycznych wiąże się z możliwością odzyskania części kosztów organizacji pobytów przez organizatorów turystyki. Na podstawie art. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych organizatorzy turystyki będą mogli uzyskać zwrot wpłaconych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za imprezy turystyczne, od których odstąpiono lub które zostały rozwiązane z przyczyn bezpośrednio związanych z wybuchem epidemii. Zgodnie z nowymi przepisami składka na TFG nie będzie podlegała zarachowaniu na poczet przyszłych imprez turystycznych lecz w przypadku imprez odwołanych z powodu wybuchu epidemii wróci bezpośrednio do organizatora turystyki. Zasady odzyskania wpłat znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

koronawirus - obiekty noclegowe w czasie kwarantanny

Obiekty noclegowe

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od soboty 14 marca do odwołania, wprowadzono czasowe ograniczenie działalności związanej z prowadzeniem turystycznych obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20). W tej chwili mają pozostać zamknięte.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

 • ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego(np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
 • kwaterach dla gości (pokoje, apartamenty lub mieszkania na krótki najem) i bungalowach,
 • domkach lub chatach, bez obsługi,
 • gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
 • schroniskach młodzieżowych i górskich.

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko dla:

 • osób w kwarantannie lub izolacji;
 • personelu medycznego;
 • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
 • osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

IGHP organizuje wideoczaty dla członków IGHP oraz wideoczaty regionalne dla hotelarzy (również dla hoteli niezrzeszonych w Izbie). Szczegółowe informacje: www.facebook.com/IzbaGospodarczaHotelarstwaPolskiego

Profitroom przygotował dla hotelarzy porady odnośnie strategii bazowej i rekomendacje na czas po koronawirusie:

https://www.profitroom.com/pl/blog/czas-na-dzialanie-strategia-bazowa-i-rekomendacje-dla-hotelarzy-po-koronawirusie 

Kondycja branży LIVE:

https://www.profitroom.com/pl/koronawirus/ 

Od 1 kwietnia 2020 możliwa jest zamiana anulacji na voucher, który gość może wykorzystać przez rok od daty jego otrzymania.

Hotele dla medyków

Pracownicy medyczni znajdując się na pierwszej linii frontu nie mogą, tak jak większość społeczeństwa, przenieść pracy do domowego biura. Każdego dnia narażają swoje zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin.

Hotele, które byłyby zainteresowane wsparciem medyków podczas tej trudnej sytuacji oraz chciałyby udostępnić swoje pokoje na Izolatoria, tak jak prowadzi to część hoteli Polskiego Holdingu Hotelowego, prosimy o kontakt. Polski Holding Hotelowy będzie mógł wesprzeć zainteresowane hotele swoim doświadczeniem w tym zakresie.

koronawirus - gastronomia w czasie kwarantanny

Gastronomia

Zgodnie z rozporządzeniem premiera wszystkie restauracje w Polsce zostały zamknięte. Restauracje, kawiarnie czy bary nadal mogą sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia są realizowane na wynos lub też poprzez opcję z dowozem.

Delivery Week

Delivery Week to akcja pomocy dla Gości i restauracji. Na www.DeliveryWeek.pl można wybrać 2-daniowe menu z dostawą (lub odbiorem) w festiwalowej cenie 35zł. To domowe doświadczenie restauracyjne dla siebie, bliskich lub osób w potrzebie. To także ogromna pomoc dla walczącej o przetrwanie niezależnej sceny restauracyjnej. Festiwal potrwa do odwołania. Organizatorem Festiwalu jest najpopularniejsze wydarzenie kulinarne – Restaurant Week.

Misją Festiwalu jest wsparcie walczącej o przetrwanie polskiej sceny restauracyjnej. Duża liczba zamówień z dowozem to szansa dla polskich restauracji na przeżycie – uniknięcie bankructwa.

Listy restauracji z opcją na wynos i z dowozem

Poniżej przedstawiamy listy wielkopolskich restauracji, które oferują sprzedaż dań na wynos lub z opcją dowozu:

Poznań i okolice (lista Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej):

Gniezno i okolice (lista Powiatu Gnieźnieńskiego):

Kalisz (lista Urzędu Miasta Kalisza):

Leszno (lista Urzędu Miasta Leszna):

 

koronawirus - informacja turystyczna w czasie kwarantanny

Informacja Turystyczna

Forum Informacji Turystycznej (FIT), przedstawiciel Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, 11 marca 2020 roku skierowało do POT-u pismo z prośbą o wystosowanie wytycznych funkcjonowania biur informacji turystycznych w czasie zagrożenia. W odpowiedzi na pismo POT informuje, że nie ma żadnych przepisów wskazujących, jakie środki ostrożności w centrach i punktach informacji turystycznej powinny być w tym zakresie zalecane, ale rekomenduje stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie oraz ogólnych zasad.

Jednocześnie POT podkreśla, że warto wziąć pod uwagę informacje płynące ze strony Rządu zachęcające do pracy zdalnej, co w tym konkretnym przypadku mogłoby oznaczać zwiększenie udzielania informacji turystycznej przez Internet. Należy jednak podkreślić, że decyzje w ww. zakresie mogą być podjęte wyłącznie przez podmioty prowadzące lub nadzorujące centra i punkty informacji turystycznej. Aktualnie sytuacja jest dynamiczna w związku z czym należy dostosowywać się do bieżących zaleceń służb, traktując jako priorytet zdrowie pracowników i turystów.

FROT zaleca wprowadzenie działań prewencyjnych stosownie do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dla poszczególnych jednostek mając na uwadze zdrowie pracowników.  Jednocześnie zauważa,  że większość CIT-ów i PIT-ów wprowadziło zmiany w udzielaniu informacji: biura są zamknięte dla odwiedzających, a informacja turystyczna jest świadczona telefonicznie oraz przez adres e-mail.

Dane i raporty światowe

Dodatkowo w sekcji dla członków udostępniamy dane oraz raporty światowe dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem.

 

 

Źródła: Ministerstwo Rozwoju, IGHP, FROT, PFR, Hotelarz