Rozeznanie rynku na ,,Opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety itp.) w technologii AR (Augmented Reality) w celu wyposażenia w nią turystycznych tablic informacyjnych rozmieszczonych we wskazanych lokalizacjach na Szlaku Piastowskim

Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT), celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na ,,Opracowaniu aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety itp.) w technologii AR (Augmented Reality) w celu wyposażenia w nią turystycznych tablic informacyjnych rozmieszczonych we wskazanych lokalizacjach na Szlaku Piastowskim”.

Zadanie to stanowi część projektu nr RPWP.04.04.01-30-0001/17 pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektu „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego” finansowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły niezbędne do dokonania szacunkowej wartości i terminu realizacji ww. zadania. Jednocześnie informujemy, iż złożona propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji na realizację zamówienia – do 07/11/2018 do godz. 14:00.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61 66 45 239 lub kontakt e-mail: monika.stecewicz@wot.org.pl, joannasmolinska@wot.org.pl.

Do pobrania