Rozeznanie rynku na wykonanie i montaż 14 jednostronnych wolnostojących kolorowych turystycznych tablic informacyjnych w ramach oznakowania Szlaku Piastowskiego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT), celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na oznakowaniu turystycznego szlaku kulturowego – Szlak Piastowski – na obszarze województwa wielkopolskiego.

Zadanie to stanowi część projektu nr RPWP.04.04.01-30-0001/17 pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektu „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego” finansowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Proszę dodatkowo o:

 • podanie szacunkowego czasu produkcji i montażu 14 tablic,
 • propozycję gwarancji na wykonane tablice

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia – do 24/09/2018 do godz. 14:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: monika.stecewicz@wot.org.pl; oraz joanna.smolinska@wot.org.pl.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS PROJEKTU
Szacowana cena powinna obejmować koszt: 
 1. produkcji, w oparciu o dostarczony wcześniej przez Beneficjenta (WOT) projekt graficzny, 14 turystycznych tablic informacyjnych,
 2. montażu 14 tablic we wskazanych lokalizacjach,
 3. późniejszego uzupełnienia posadowionej tablicy o dodatkowe elementy dostarczone przez Beneficjenta – naklejkę lub emblemat – w porozumieniu i terminu ustalonym z Beneficjentem,
 4. wykorzystania do produkcji szkła bezpiecznego/hartowanego bezpiecznego 2x8mm, na tafli nadruk grafiki i treści w technologii UV
Materiały oraz konstrukcja:
 • tafla tablicy wykonana ze szkła VSG (klejone podwójnie, hartowane), otwory w tafli fi 10mm, 2 sztuki wg rysunku
 • fundament betonowy, wymiary 130×40 cm, głębokość 40 cm, prefabrykowany; góra fundamentu 10 cm poniżej docelowego poziomu terenu, przykryta warstwą ziemi i trawnika. Mocowanie konstrukcji do fundamentu na markach/konsolach montażowych ze stali nierdzewnej, wys. 10 cm
 • mocowanie tafli dołem – profil U-kształtny, stal nierdzewna
 • słupy usztywniające taflę – rury okrągłe fi 50mm, stal nierdzewna, mocowanie do tafli za pomocą dystansów
 • elementy ze stali nierdzewnej: słupy oraz profil U – malowanie na kolor RAL7024
Prace budowlane/montażowe:
 • wykonanie otworu pod fundament
 • osadzenie fundamentu
 • mocowanie marek/konsoli montażowych do fundamentu
 • montaż tablicy
 • prace wykończeniowe
Tablice będą posadowione na wielkopolskim odcinku Szlaku Piastowskiego, w bezpośrednim otoczeniu zabytków i instytucji muzealnych, tj.:
 1. Pobiedziska – Gród Pobiedziska
 2. Pobiedziska – Skansen Miniatur
 3. Ostrów Lednicki – Muzeum Pierwszych Piastów
 4. Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego
 5. Gniezno – klasztor OO. Franciszkanów
 6. Trzemeszno – bazylika Wniebowzięcia NMP
 7. Grzybowo – Rezerwat Archeologiczny Gród Grzybowo
 8. Giecz – Rezerwat Archeologiczny Gród w Gieczu
 9. Giecz – kościół św. Mikołaja
 10. Pyzdry – Rynek, okolice Domu Podcieniowego
 11. Konin – okolice Słupa Konińskiego
 12. Kalisz – okolice Baszty Dorotka
 13. Kalisz – katedra św. Mikołaja
 14. Wągrowiec – kościół Wniebowzięcia NMP

Do pobrania