Rozeznanie rynku na druk wydawnictw

Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT), celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na druku wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Szlaku Piastowskim.

Zadanie to stanowi część projektu pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Prosimy dodatkowo o podanie szacunkowego czasu produkcji.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia – do 5/12/2018 do godz. 14:00 – na adres daria.miedziejko@wot.org.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61 66 45 236 lub kontakt e-mail: daria.miedziejko@wot.org.pl.

Do pobrania