Leśny Turystyczny Pierścień Wokół Poznania

Wczoraj w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie wzięliśmy udział w spotkaniu w ramach Regionalnego Forum o Lasach – „Lasy warte dialogu”. Tym razem tematem przewodnim była turystyka. To kontynuacja działań, których celem jest stworzenie spójnej strategii rozwoju dla lasów wokół Poznania.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się naukowcy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Pani Daria Panek-Płókarz autorka bloga „Poznańska Spacerówka”, Maciej Gramacki twórca projektów Zielonego Punktu Kontrolnego w Powiecie Poznańskim i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

Tomasz Wiktor, prezes WOT i jednocześnie dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW oraz Andrzej Kaleniewicz, kierownik Oddziału Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki UMWW opowiedzieli o turystyce na obszarach leśnych z perspektywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a Artur Krysztofiak, dyrektor WOT przedstawił trendy w turystyce na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo.

„To kontynuacja wspólnych działań z naszymi Partnerami na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, z którymi chcemy razem stworzyć spójną strategię rozwoju dla lasów wokół Poznania. Dla miliona mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej lasy są coraz ważniejszym miejscem spędzania czasu, miejscem odwiedzanym w celu rekreacji i odpoczynku. To właśnie w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, wspólnie z innymi Partnerami staramy się wypracować kanały komunikacji, dzięki którym powstanie strategia mająca sprawić, by las był dostępny dla każdego, dla każdej grupy społecznej i wiekowej; dla osób młodych i starszych. Oczywiście również dla osób z niepełnosprawnościami” – powiedział dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

„Wzrastający trend zainteresowania społeczeństwa obszarami atrakcyjnymi przyrodniczo wynika również z zamknięcia, jakiego doświadczyliśmy w trakcie pandemii. Ważny jest tutaj także aspekt dostępności ekonomicznej. Mikroturystyka jest bardziej atrakcyjna finansowo. Warto też dodać, że odpowiednio przeprowadzone kierunkowanie ruchu turystycznego i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury może pomóc chronić obszary cenne przyrodniczo”- zaznaczył Artur Krysztofiak dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.