Zgłoś swój obiekt do Poznań Film Commission

Poznań Film Commission, funkcjonująca w ramach Estrady Poznańskiej, jest instytucją której zadaniem jest ułatwianie produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej w Poznaniu. Teraz, we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, rozszerza swoją działalność na całą Wielkopolskę. Na wstępie kluczowe jest pozyskanie bazy danych odpowiednich lokacji filmowych. Dlatego zapraszamy do zgłaszania ciekawych, intrygujących i często nieodkrytych miejsc, które mogłyby stać się plenerami filmowymi.

Plenerami takimi mogą być dzielnice, budynki, ich wnętrza i zewnętrza, pałacyki, dworki, rezydencje, szczególnie takie z dala od ruchliwych miejsc, stare fabryki i magazyny. Również miejsca unikatowe, takie jak parowozownie, kopalnie czy zbudowane z rozmachem świątynie stać się mogą doskonałymi lokalizacji do realizacji produkcji filmowych lub nagrań reklamowych.

Na pierwszym etapie chcielibyśmy zaprosić do współpracy przede wszystkim powiaty i lokalne organizacje turystyczne. Gromadzenie bazy danych na tym poziomie pozwoli uniknąć niepotrzebnego rozdrobnienia i gwarantuje wybór najciekawszych lokalizacji. Jednocześnie zachęcamy do zaangażowania się wszystkich zainteresowanych – właścicieli obiektów zabytkowych, hotelarzy, muzea czy wreszcie samorządy gminne i przesyłanie swoich sugestii do osób koordynujących zadanie na poziomie powiatu. Doskonała znajomość terenu i dogłębna wiedza na temat swojej okolicy jaką mają lokalne instytucje są w tym przedsięwzięciu bezcenne.

Dodanie obiektu do bazy odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wypełniony dokument prosimy przesyłać bezpośrednio do Poznań Film Commission na adres: m.ferlak[at]poznanfilmcommission.pl. Pytania związane z doborem obiektów prosimy kierować do PFC lub do nas.