Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Dobiegło końca 41. już walne zebranie członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się 15 grudnia w Sheraton Hotel Poznań. Na sali zgromadzili się przedstawiciele 42 członków WOT, aby wspólnie podsumować mijający rok 2022, przyjrzeć się finansom naszego stowarzyszenia i co najważniejsze – zaplanować działania i budżet na przyszły rok. Wśród najważniejszych decyzji podjętych podczas walnego zebrania była zmiana wysokości składek członkowskich.

Plany na rok 2023

Podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy zaprezentował i omówił dyrektor Artur Krysztofiak, przedstawiając nie tylko szeroki wachlarz akcji promocyjnych, które podjęliśmy w tym roku, ale też całokształt innych działań, w tym realizowanych projektów ze wsparciem zewnętrznego finansowania oraz szczególnie ważnymi dla nas programami związanymi ze szkoleniami i dystrybucją wiedzy. Dużo uwagi poświęcono też planom na przyszły rok, w tym związanym z draftem nowej ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, bogatym planem wydawniczym oraz planami rozwoju markowego produktu turystycznego w oparciu o turystykę kulinarną. Na koniec dyrektor zaprosił zebranych na czwartą edycję naszej konferencji TURYSTA 2023, która odbędzie się 26 października. Już teraz warto zarezerwować ten dzień!

Warto też wspomnieć o wprowadzeniu do obrad, jakim była prezentacja pani prof. Aliny Zajadacz z Katedry Turystyki i Rekreacji UAM na temat turystyki dostępnej.

Zmiana wysokości składek członkowskich

W drugiej części spotkania głos zabrał prezes WOT Tomasz Wiktor, który wprowadził w planowany od dawna temat zmian wysokości składek członkowskich. Dotychczasowe składki nie były zmieniane od początku powstania stowarzyszenia, co spowodowało znaczną dysproporcję pomiędzy wpływami a rosnącymi kosztami działalności, stawiając jednocześnie WOT w gronie regionalnych organizacji turystycznych, dysponujących raczej skromnym budżetem. Najistotniejszym składnikiem budżetu rocznego pozostanie składka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która wzrośnie z 1 mln zł do 1,5 mln zł. Po intensywnej debacie zebrani członkowie niemal jednogłośnie zgodzili się przyjąć projekt wysokości składek, zakładający między innymi wzrost składki płaconej przez samorządy terytorialne, LOTy i związki międzygminne o 50% (z 10 do 15 gr od mieszkańca) oraz uzależnienie wysokości składek płaconych przez przedsiębiorstwa od liczby pracowników, a w przypadku obiektów noclegowych od liczby posiadanych miejsc. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce omawiającej szczegółowo zasady członkostwa w WOT.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a w szczególności za okazane wsparcie i dużo ciepłych słów jakie padły pod adresem naszego zespołu i pracy jaką wykonujemy. Życzymy wszystkim wesołych świąt, a z nowym rokiem ruszamy do jeszcze intensywniejszej pracy!

Nowi członkowie WOT

Równolegle z walnym zebraniem odbyło się posiedzenie Zarządu WOT, podczas którego przyjęliśmy aż czterech nowych członków naszego stowarzyszenia! W tym gronie znaleźli się:

  • Królewskie Miasto Gniezno
  • Muzeum Narodowe w Poznaniu
  • Lotnisko Leszno (organizator Antidotum Leszno Airshow)
  • Dwór w Podstolicach (właściciel również dawnego kościoła w Nekielce, miejsca organizacji koncertów)

Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się na możliwość jeszcze bliższej współpracy!

 


[5 grudnia 2022]

Serdecznie zapraszamy na XLI Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, które odbędzie się 15 grudnia 2022 roku o godz. 10:00 w Hotelu Sheraton w Poznaniu, ul. Bukowska 3/9. W przypadku braku kworum drugi termin ustalono na godz. 10:30. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie plan działań oraz plan finansowy WOT na 2023 r., projekt planu komisji rewizyjnej na 2023 r. oraz projekt wysokości składek na 2023 r. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które znajdują się w zakładce dla członków.