Otwarty konkurs na projekty z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zachęcamy do udziału w otwartych konkursach ofert na realizację projektów w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2023. Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i ma formę wsparcia finansowego zadań publicznych. To jeden z najważniejszych programów w zakresie turystyki w Wielkopolsce, obejmujący zarówno rozwój infrastruktury, jak i publikacje krajoznawcze i szkolenie kadr. Termin składania wniosków upływa 9 stycznia.

KONKURS NR 1 – projekty „miękkie”

  1. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego.
  2. Podnoszenie kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych.
  3. Wydawanie bezpłatnych publikacji turystycznych, promocyjnych i informacyjnych.

Linki do ogłoszenia:

KONKURS NR 2 – infrastruktura turystyczna

  1. Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego.

Linki do ogłoszenia:

Termin składania ofert w obu konkursach mija 9 stycznia 2022 r. o godz. 15.30. Składanie ofert odbywa się, podobnie jak w latach ubiegłych, za pomocą Witkac.pl.

W przypadku pytań dotyczących ogłoszonych konkursów prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikami Departamentu Sportu i Turystyki UMWW:

  1. Małgorzata Prażanowska (malgorzata.prazanowska@umww.pl, tel. 61 626 68 55)
  2. Krzysztof Piechocki (krzysztof.piechocki@umww.pl, tel. 61 626 68 59)