Rusza E-certyfikacja Informacji Turystycznej

Z końcem roku rusza certyfikacja centrów i punktów informacji turystycznej i potrwa do 30 czerwca 2022 r. Informacje Turystyczne mogą się do niej zgłosić poprzez aplikację internetową TurApka.

Wniosek o certyfikację jest składany bezpłatnie i dobrowolnie przez jednostkę informacji turystycznej za pomocą aplikacji. Data i czas wygenerowane przez aplikację po naciśnięciu przycisku „Złóż” są datą i czasem złożenia wniosku o certyfikację.

Weryfikacja wniosku o certyfikację jest dwustopniowa. W pierwszej kolejności wniosek jest rozpatrywany i weryfikowany pod kątem spełnienia wymagań określonych w regulaminie przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną powołaną i prowadzoną przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, w terminie do 40 dni od daty wpływu wniosku. W ramach procesu weryfikacji RKC przeprowadza wizję w terenie. Po przeprowadzeniu weryfikacji RKC przekazuje wniosek wraz z informacją o wyniku weryfikacji do Krajowej Komisji Certyfikacyjnej powołanej przez Prezesa POT, która wydaje decyzję w terminie do 14 dni od daty przekazania wniosku przez RKC.

Jednostki informacji turystycznej, w stosunku do których wydano decyzję o przyznaniu poszczególnej kategorii certyfikacji, otrzymują certyfikat w formie dyplomu, potwierdzający przyznaną kategorię certyfikacji oraz termin jej ważności.

Certyfikat wydawany jest na okres dwóch lat i jest ważny nie później niż do 31 grudnia 2024 r.

Certyfikacja informacji turystycznej prowadzona jest przez Polską Organizację Turystyczną, w ramach promocji i rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w porozumieniu z regionalnymi organizacjami turystycznymi w Polsce.

Celem prowadzenia certyfikacji informacji turystycznej jest:

  • zapewnienie odpowiedniej jakości i standardu obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej,
  • rozwój narodowej sieci jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • udostępnianie informacji turystycznej środkami elektronicznymi.

W ramach certyfikacji istnieją 4 kategorie podmiotów informacji turystycznej, wyrażone gwiazdkami, które oznaczają:

4 gwiazdki – najwyższy poziom świadczonych usług w obszarze informacji turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w dokumencie “Kryteria certyfikacji informacji turystycznej”

3 gwiazdki – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w Kryteriach

2 gwiazdki – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji turystycznej na poziomie wymogów dla tego kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w Kryteriach

1 gwiazdka – bardzo dobry poziom świadczonych usług w obszarze informacji turystycznej na poziomie wymogów dla tej kategorii przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w Kryteriach.

Certyfikacja ma charakter punktowy, co oznacza, iż przyznanie poszczególnej kategorii certyfikacji podmiotów informacji turystycznej jest uzależnione od spełnienia kryteriów obowiązkowych dla danej kategorii oraz uzyskania minimalnej liczby punktów określonej dla każdej kategorii.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it

Jednocześnie Polska Organizacja Turystyczna informuje, iż E-Konkurs “Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce” został zaplanowany od 5.07.2022 r. wyłącznie dla podmiotów Informacji Turystycznej z ważną Certyfikacją Informacji Turystycznej.

Ze strony Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej osobą do kontaktu jest Monika Mozolewska: monika.mozolewska@wot.org.pl; tel. 660 559 254.

Załączniki: