Nowa Lokalna Organizacja Turystyczna w Wielkopolsce: Wielkopolskie Zdroje

Z końcem roku w Wielkopolsce pojawiła się nowa lokalna organizacja turystyczna. 23 grudnia br. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wielkopolskie Zdroje Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT w Złotowie.

Przed rozpoczęciem zebrania Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit i Wójt Gminy Złotów Piotr Lach złożyli na ręce przedstawicieli Złotowskiego Korpusu Ekspedycyjnego: Piotra Witeckiego i Wojciecha Kuśmierka podziękowania za realizację projektu “Szlak nas trafił”. Następnie zaproszeni goście podpisali Listę Członków Założycieli Stowarzyszenia i wspólnie podjęli uchwały m.in. w sprawie powołania Stowarzyszenia.

Główne cele Stowarzyszenia WZLOT:

  • kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie
  • stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z samorządem
  • działanie na rzecz rozwoju turystyki, zwiększania liczby turystów odwiedzających region i wzrostu wpływów z turystyki w regionie
  • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej regionu oraz tworzenia systemu informacji turystycznej
  • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w regionie
  • działanie na rzecz ochrony dóbr kultury, upowszechniania dziedzictwa kulturowego i historii regionu
  • ochrona przyrody, krajobrazu kulturowego i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej
  • zwiększanie dostępności oferty turystycznej i kulturalnej regionu dla osób niepełnosprawnych i seniorów
  • ochrona i promocja zdrowia przez turystykę
  • promocja i organizacja wolontariatu.

Nowa lokalna organizacja turystyczna pozwoli lepiej wykorzystać potencjał turystyczny północnej Wielkopolski oraz rozwijać budowaną od kilku lat markę “Złotów – Wielkopolskie Zdroje”.  Inwestycja w organizację, której zadaniem jest wspieranie rozwoju turystyki jest też wyraźnym sygnałem, że ta gałąź gospodarki jest istotna dla samorządu i miejscowego biznesu.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna aktywnie wspierała inicjatywę powstania LOTu dzieląc się know how i oferując pomoc organizacyjną. Stowarzyszenie będzie dla nas partnerem do współpracy i realizowania strategicznych celów w zakresie promocji turystyki.