Koronawirus: informacje dla branży turystycznej

[Aktualizacja: 22.12.2021]

Informacja o ograniczeniach na rynkach objętych działaniem POT w związku z COVID-19

Z powodu kolejnej fali zachorowań na COVID-19, w wielu krajach zostały wprowadzone nowe restrykcje, które w bezpośredni sposób wpływają na branżę turystyczną, ograniczając m.in ruch turystyczny.

W związku z zaistniałą sytuacją Polska Organizacja Turystyczna opracowała dokument, zawierający informacje dotyczące ograniczeń na rynkach, które obejmuje swoimi działaniami.

Z materiałów zawartych w pliku dowiedzieć się można o nowych zasadach podróży, obostrzeniach oraz planach ich znoszenia, funkcjonowaniu infrastruktury turystycznej oraz trendach obserwowanych na rynku konsumenta. Całość opisuje stan na 20.12.2021 r. i obejmuje kraje takie jak: Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Izrael, Niemcy, Rosja, Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Słowacja, USA i Kanada, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat obowiązujących obostrzeń oraz ograniczeń w ruchu międzynarodowym dla obywateli polskich zawartych w załączonej poniżej tabeli.

Link do dokumentu >>>> Szczegółowe informacje o ograniczeniach w ruchu międzynarodowym. 

 

Rozporządzenie dotyczące nowych obostrzeń epidemicznych wchodzi w życie

W związku z czwartą falą pandemii i pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa wprowadzone zostaną dodatkowe restrykcje. Zmiany weszły w życie 15 grudnia 2021 r.  Zmniejszone zostały limity osób m.in. w restauracjach i hotelach.  Nastąpił zakaz działalności klubów i dyskotek. Wprowadzono obowiązek okazywania negatywnego wyniku testu dla podróżujących spoza strefy Schengen. Nie ma wyjątków dla osób zaszczepionych.

Zmniejszenie limitów

Wprowadzone zostało ograniczenie limitów osób z 50% do 30% w takich obiektach jak restauracje, hotele, bary, kina, teatry i restauracje. Osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitów w przypadku weryfikowania przez przedsiębiorcę certyfikatów covidowych.

W lokalach gastronomicznych między stolikami wymagane jest 1,5 metra odległości lub przegroda o wysokości minimum jednego metra, liczona od powierzchni stolika.

Działalność, która polega na projekcji filmów lub nagrań wideo w kinach lub innych miejscach oraz kluby filmowe zobowiązane są do zapewnienia, że widzowie nie będą spożywali napojów i posiłków.

W rozporządzeniu zakazano również prowadzenia działalności dyskotek i klubów nocnych oraz wszelkiej działalności polegającej na udostępnianiu miejsca do tańczenia w zamkniętej przestrzeni.

W rozporządzeniu zapisano również:

“Do dnia 31 stycznia 2022 r. prowadzenie przez przedsiębiorców (…) działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (…) jest dopuszczalne, pod warunkiem że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób”

Nowe obostrzenia dla podróżnych – sytuacja na lotnisku Poznań-Ławica

Od 15 grudnia 2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski. Istotne zmiany nastąpiły w przypadku osób przylatujących z państw Non-Schengen, są oni zobowiązani okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (antygenowy lub PCR) w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Nie ma wyjątków dla osób zaszczepionych.

Osoby, które nie okażą funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy Polski.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 18 grudnia test, może być wykonany na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonujący ten test do systemu teleinformatycznego.

Port lotniczy Poznań-Ławica umożliwił podróżnym możliwość wykonania testu w kierunku Sars-CoV-2 po przylocie, a przed przekroczeniem granicy. Podobne rozwiązanie zastosowano również na lotniskach w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu.

W Poznaniu testy będzie można wykonać po każdym przylocie ze strefy Non Schengen, w namiocie usytuowanym na powierzchni trawiastej przed halą przylotów. Pasażerowie będą mieli możliwość wykonania testu antygenowego. Czas oczekiwania na wynik wyniesie  około 15 min. Jego koszt to 150 zł. Istnieje możliwość płatności zarówno kartą jak i gotówką. Testy są wykonywane przez 2 autoryzowane laboratoria Centrum Badań DNA oraz Centrum Medyczne Damiana.

Zalecana jest wcześniejsza rejestracja on-line na testy dostępna na stronie:

Centrum Badań DNA: https://d-lab.pl/register-lawica/pl

Centrum Medyczne Damiana: lp.damian.pl/lotniskolawica

Dla osób, podróżujących spoza Strefy Schengen, które chcą wykonać test już po przekroczeniu kontroli granicznej, również istnieje taka możliwość w dalszej części lotniska. Należy jednak pamiętać, że test powinien zostać wykonany w ciągu 3 godzin od przylotu.

Natomiast podróżujący ze Strefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru i Bułgarii są zwolnieni z kwarantanny gdy:

▪ przedstawią negatywny wynik testu pod kątem koronawirusa wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48h licząc od momentu otrzymania wyniku;

▪ są w pełni zaszczepieni, co oznacza, że minęło minimum 14 dni od momentu całkowitego zakończenia procesu szczepienia, tj. przyjęcia obydwu dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi (w przypadku szczepionki dwudawkowej) lub jednej dawki (w przypadku szczepionki jednodawkowej) potwierdzonego zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej.

▪ są ozdrowieńcem, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem.

▪ zwolnienie z kwarantanny przysługuje dzieciom do 12. roku życia, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych lub posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa.