Bon Turystyczny będzie ważny dłużej

Prezydent podpisał nowelę ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Z programu będzie można skorzystać do końca września przyszłego roku. Pierwotnie ostatecznym terminem był koniec marca 2022 roku. Dotychczas z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystało ponad 5 mln dzieci. W sumie do rozdysponowania pozostało 2 mld zł. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programu Polski Bon Turystyczny, które wprowadziło Ministerstwo Rozwoju i Polska Organizacja Turystyczna. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie www.bonturystyczny.gov.pl.


Czym jest Bon Turystyczny?

Bon turystyczny to forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie Polski.

Gdzie można go wykorzystać?

Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym lub innym obiekcie noclegowym, czy też na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bony służą również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty. Operatorzy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy turystyczni oraz agenci turystyczni i organizacje pożytku publicznego mogą dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych. Program uwzględnia specyfikę zorganizowanego wypoczynku: wycieczek szkolnych, obozów sportowych, zielonych szkół i półkolonii.

Lista podmiotów, w których można zapłacić za pomocą bonu, jest publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdują się podmioty, które uprzednio zarejestrowały się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. Rezerwacji na usługi opłacane bonem można dokonywać w dowolny sposób udostępniony przez obiekt noclegowy, w tym za pomocą wyszukiwarek noclegów jak np. Booking.com.

Do kiedy można wykorzystać bon?

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca września 2022 r. Ten dzień jest też ostatnim, którego można dokonać płatności za pomocą bonu. Bonu nie można wymienić na gotówkę, możliwe jednak jest zapłacenie nim za kilka usług, aż do wyczerpania wartości.

Jak otrzymać bon?

Bon należy aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak program 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dla bezpieczeństwa wprowadzona została dwustopniowa weryfikacja bonu, wykorzystująca również wysyłkę kodu autoryzującego płatność za pomocą SMS na numer telefonu beneficjenta.