Szkolenie dla kadr Informacji Turystycznej

Wyjątkowa kuchnia wielkopolska, jak ją poznawać i jak polecać turystom z pomocą Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski, a także największe atrakcje turystyczne naszego regionu – tak wyglądały tematy szkolenia dla pracowników punktów Informacji Turystycznej, które we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną zorganizowaliśmy 7 października w Wąsowie i Nowym Tomyślu.

Szkolenia dla kadr pracujących w wielkopolskiej części systemu informacji turystycznej to już tradycja każdej jesieni. Wsparte finansowo przez Polską Organizację Turystyczną szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób, które dla turystów odwiedzających Wielkopolskę często są twarzami całego regionu. W tym roku podeszliśmy do tematyki szkoleń niesztampowo, prezentując następujące zagadnienia:

  • Kuchnia wielkopolska
  • Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski
  • Największe atrakcje turystyczne Wielkopolski

Celem było to, aby każda osoba udzielająca informacji posiadała możliwie kompletną wiedzę na temat całego regionu, a nie jedynie najbliższej okolicy, czy miasta w którym taki punkt informacji turystycznej jest zlokalizowany. Umiejętne zarekomendowanie najciekawszych obiektów czy imprez i połączenie ich w pakiet lub ofertę, nieograniczoną podziałami administracyjnymi są kluczowe dla budowania wizerunku całej Wielkopolski jako intrygującej destynacji turystycznej. Druga cześć szkolenia, miała natomiast przybliżyć i uporządkować wiedzę na temat kuchni regionalnej – tak typowych dla Wielkopolski dań, jak i wybranych produktów, które warto rekomendować turystom. Wpisuje się to w nurt turystyki doświadczeń, dla której doznania kulinarne są niezmiernie ważne. Kuchnia Wielkopolska, mimo że jest jedną z bardziej charakterystycznych w Polsce, nadal pozostaje słabo znana. Dlatego też tak istotne jest budowanie świadomości jej bogactwa wśród osób zajmujących się bezpośrednio obsługą turystów.

Nasze szkolenie jak zawsze połączone było z poznawaniem wybranego fragmentu Wielkopolski. Tym razem były to okolice Nowego Tomyśla. Stacjonarną część programu zrealizowaliśmy w Folwarku Wąsowo, który stanowił doskonałą oprawę  nie tylko dla prezentacji i dyskusji, ale również dla degustacji wybranych produktów regionalnych. Po jej zakończeniu miała miejsce wizyta studyjna w Nowym Tomyślu, zakończona warsztatami w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa.