Informacja o wyborze oferty na realizację sesji zdjęciowej, promującej atrakcje turystyczne województwa wielkopolskiego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, jako zamawiający prowadzący zapytanie ofertowe na realizację sesji zdjęciowej, promującej atrakcje turystyczne województwa wielkopolskiego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

PHU JARDI
Marek Jankowski
ul. Jana Dekana 8
64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wszystkie wymogi zamawiającego wskazane w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą w zakresie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty