Zapytanie ofertowe na: Wykonanie 4 kursów elearningowych na podstawie materiałów dydaktycznych przekazanych przez Zamawiającego i zamieszczenie ich na platformie szkolenia.wot.org.pl wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych

Szczegóły przedstawiono w poniższych załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
  4. Formularz ofertowy
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty