Postulaty wsparcia sektora turystyki przygotowane przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych w imieniu swoich członków, czyli 15 regionalnych organizacji turystycznych (w tym WOT), skierowało pismo do Premiera z prośbą o podjęcie kluczowych decyzji, mających na celu wsparcie branży turystycznej wraz z tzw. branżami okołoturystycznymi.

“Z niepokojem śledzimy coraz trudniejszą sytuację członków naszych organizacji, w szczególności przedsiębiorców, spowodowaną kolejnymi lockdownami. Docierają do nas niepokojące informacje o likwidacji obiektów turystycznych i zwolnieniach pracowników, co składnia nas do przedstawienia Panu Premierowi naszych postulatów dotyczących wsparcia branży turystycznej.”

Prezentujemy najważniejsze problemy i związane z tym postulaty środowiska turystycznego, licząc na pozytywne ich rozpatrzenie.

1. Konieczność wsparcia przedsiębiorców w ramach tarcz pomocowych.

Apelujemy w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnych Organizacjach Turystycznych o wydłużenie instrumentu wsparcia dla branży turystycznej i okołoturystycznej, w postaci pokrycia do 70% straty małych i średnich przedsiębiorców (MSP) – z rozszerzeniem na mikro przedsiębiorców – za miesiąc kwiecień, maj i ewentualnie czerwiec 2021. Postulujemy rekompensaty finansowe, które pokryłyby straty związane z zatrzymaniem działalności gospodarczej spowodowane obostrzeniami. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że w przypadku długiego zastoju w branży turystycznej, powinni być zwolnieni z opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc, w którym prowadzenie działalności nie było możliwe ze względu na wprowadzone obostrzenia. Prosimy także o objęcie wsparciem osób samozatrudnionych, uproszczenie wszelkich formalności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych w ramach tarcz pomocowych oraz o niezwłoczne publikowanie rozporządzeń z precyzyjnymi zapisami, regulującymi możliwość otwarcia obiektów.

2. Konieczność większego wsparcia turystyki w ramach Krajowego Programu Odbudowy oraz funduszy europejskich.

Obecny budżet KPO zakłada, iż na turystykę, gastronomię i kulturę łącznie zostanie przeznaczona kwota 1,35 miliarda. To zaledwie 0,5 % całego budżetu KPO, podczas gdy wkład samej turystyki w tworzenie krajowego produktu brutto to 6%. Apelujemy zatem o znaczące zwiększenie środków na wsparcie sektora turystycznego w ramach KPO. Proponujemy, aby budżet na turystykę wynosił 6% całego budżetu KPO.

Ponadto pragniemy zasygnalizować problem niewystarczających środków, dedykowanych turystyce, które pochodzić będą z funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027. Branża turystyczna jako najbardziej poszkodowana potrzebuje zdecydowanie większych funduszy na inwestycje oraz promocję turystyki.

Rekomendujemy także wypracowanie przejrzystych zasad podróżowania, które po szczepieniu umożliwiałyby swobodne przemieszczanie się turystów.

Realizacja niniejszych postulatów to szansa na uratowanie polskiego sektora turystyki.

Pełna treść pisma z rozwinięciem postulatów FROT: postulaty Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych – 27.04.2021