Warsztaty “Oferta Turystyczna Polskich Regionów”

Najważniejsze atrakcje regionu, główne produkty turystyczne oraz propozycje programów imprez turystycznych prezentowaliśmy podczas przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną warsztatów Oferta Turystyczna Polskich Regionów. W webinarze wzięło udział ponad 80 touroperatorów z całej Polski, poszukujących nowych destynacji lub pomysłów na wzbogacenie już istniejącej oferty.

Oferta Turystyczna Polskich Regionów to cykl warsztatów dla polskich touroperatorów, przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Celem jest dostarczenie informacji na temat atrakcji turystycznych, pakietów pobytowych oraz bazy hotelarskiej w poszczególnych regionach Polski, co z kolei ma przełożyć się na włączenie ich do programów imprez turystycznych. W drugim z serii warsztatów wzięła udział m.in. Wielkopolska Organizacja Turystyczna, wraz z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz Klastrem Turystycznym Szlak Piastowski. Do zagospodarowania było łącznie 45 minut, podczas których musieliśmy w syntetycznej i bardzo konkretnej formie przekazać maksimum informacji o regionie. W naszej części webinaru położyliśmy nacisk na zaprezentowanie gotowych programów imprez turystycznych – przygotowanych zgodnie z zasadami pracy touroperatorów i obejmujących najciekawsze atrakcje Wielkopolski.

Propozycje obejmowały trzy programy: Wielkopolska w Pigułce (3 dni), Wielkopolska w Pigułce (5 dni) oraz Na Bursztynowym Szlaku. Nadrzędną ideą było skoncentrowanie się na aspekcie produktowym i zbudowanie oferty realnej i możliwej do wykorzystania w komercyjnej dystrybucji. Ograniczone ramy czasowe nie pozwalały na pokazanie wszystkich walorów Wielkopolski, jednak nie taki był zamysł. Wielkopolska nie jest jeszcze destynacją pierwszego wyboru, tak dla organizatorów jak i dla nabywców imprez turystycznych, dlatego cenne jest już samo zaszczepienie idei, że jest to region atrakcyjny i z dużym potencjałem.

Nasza prezentacja spotkała się pozytywnymi reakcjami ze strony uczestników. Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy z niektórymi z nich już po zakończeniu warsztatów.