Certyfikacja punktów IT przedłużona do końca roku

Jak informuje Polska Organizacja Turystyczna, w związku z nadal trwającą sytuacją pandemiczną w Polsce, ważność certyfikacji punktów i centrów informacji turystycznej warunkowo zostaje przedłużona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Jak informuje POT przeprowadzenie procesu certyfikacji informacji turystycznej w obecnym czasie byłoby uciążliwe i niebezpieczne ze względu na ograniczenia dostępności kadr w pracy punktów informacji turystycznej oraz z uwagi na rygory sanitarne, do wykonania inspekcji w terenie przez komisje oceniające standaryzację tych punktów w Polsce.

W przypadku doraźnej potrzeby, wnioskowania o certyfikację przez nowo powstałe jednostki informacji turystycznej, będzie dopuszczalna weryfikacja takich podmiotów w formie analogowej.

Ostatnia certyfikacja miała miejsce w roku 2018 (certyfikaty wydane z początkiem 2019 roku) i objęła 16 punktów Informacji Turystycznej w Wielkopolsce. W międzyczasie, w związku ze zmianami organizacyjnymi status certyfikowanego PIT stracił obiekt działający na lotnisku Poznań-Ławica. Poza tym przypadkiem, wszystkie wydane certyfikaty zachowują swoją ważność.

Certyfikacja Informacji Turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku. Stanowi ona ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością standardu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Certyfikacja odbywa się w regularnych interwałach co 2 lata i jest realizowana we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Dla nas zawsze było to bardzo istotne narzędzie rozwoju usług turystycznych w Wielkopolsce oraz promowania najwyższych standardów w obsłudze turystów odwiedzających nasz region. Certyfikowane obiekty informacji turystycznej mogą zawsze liczyć na szerokie wsparcie ze strony WOT, w tym dostęp do naszych materiałów promocyjnych, udział w wydarzeniach oraz szkoleniach – z których wiele jest projektowanych specjalnie pod potrzeby pracowników informacji turystycznej.