Polskie Marki Turystyczne: wizyta studyjna na WPW

W dniach 26-27 sierpnia miała miejsce 2-dniowa wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki na Wielkiej Pętli Wielkopolski. Jest to kolejny etap na drodze do uczestnictwa WPW w projekcie MSiT pod nazwą Polskie Marki Turystyczne.
Po poniedziałkowym rejsie po jeziorze Ślesińskim, kanale Warta-Gopło oraz jeziorze Gopło, we wtorek odbyło się spotkanie z przedstawicielami WOT i Klastra Turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Przedstawiciele MSiT mieli okazję zapoznać się z działalnością Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz wysłuchać uwag i propozycji jej członków. Podsumowaniem wizyty było przekazanie rekomendacji co do dalszego rozwoju marki. Ogłoszenie wyników pierwszego naboru planowane jest na wrzesień.
Liczymy, że nasza wizyta na Wielkiej Pętli będzie miała pozytywny odzew i już teraz czekamy na feedback ze strony Ministerstwa. Wielka Pętla Wielkopolski to oczywiście nie jedyny markowy produkt turystyczny naszego regionu, ale zdecydowaliśmy się zgłosić ją do projektu, gdyż najlepiej spełnia definicję produktu zaproponowaną przez Miisterstwo. Warto też dodać, że WOT jest lider całego projektu WPW.