Konferencja prasowa “Zdemaskuj historię na Szlaku Piastowskim”

27 sierpnia w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w ramach kampanii promocyjnej Szlaku Piastowskiego. Jej celem było podsumowanie projektu realizowanego na Szlaku przez Wielkopolską Organizację Turystyczną we współpracy z 5 partnerami: Gnieznem, Kaliszem, Koninem, Pobiedziskami i Pyzdrami.
Wielkopolską Organizację Turystyczną reprezentowali Prezes Tomasz Wiktor oraz członek Zarządu Agnieszka Rzempała-Chmielewska, która jednocześnie pełni funkcję Prezesa Klastra Turystycznego “Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. W konferencji wziął również udział Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski oraz przedstawiciele partnerów projektu.
Na realizację zadań związanych z rozwojem i promocją Szlaku otrzymaliśmy środki Unii Europejskiej oraz dotację Samorządu Województwa Wielkopolskiego – łączna wartość projektu to ponad 8 mln złotych. Razem z nami projekt realizuje pięciu partnerów samorządowych, którzy prowadzą na swoim terenie inwestycje, mające na celu zwiększenie atrakcyjności Szlaku.
Przyznane środki pozwoliły również na oznakowanie Szlaku Piastowskiego turystycznymi znakami drogowymi, ustawienie tablic informacyjnych przy obiektach na Szlaku, stworzenie aplikacji rozszerzonej rzeczywistości, przeprowadzenie kampanii promocyjnej, produkcję gadżetów oraz wydanie serii ulotek i folderów.
Dzięki podjętym działaniom turyści mogą w nowoczesny sposób podróżować po Szlaku Piastowskim.
Podsumowanie konferencji można również zobaczyć w materiale TVP Poznań.