XXXIII Walne Zebranie Członków WOT

Dnia 12 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się XXXIII Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. W spotkaniu wzięło udział 35 przedstawicieli członków WOT, jak również Zarząd WOT i pracownicy Biura.

Jak zawsze grudniowe walne zebranie było okazją nie tylko do podsumowania i omówienia wydarzeń mijającego roku, ale przede wszystkim do przedstawienia i przedyskutowania Planu Działania na rok 2019. Szczególnie ważnym elementem było zaś zaprezentowanie budżetu planowanego na kolejne dwanaście miesięcy.

W trakcie walnego zebrania członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej podjęto pięć uchwał:

  1. W sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2019
  2. W sprawie przyjęcia Planu Działania
  3. W sprawie przyjęcia Planu Finansowego
  4. W sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzenia zmian w Planie Działania i Planie finansowym na rok 2019 oraz zmianie wysokości składek Województwa Wielkopolskiego
  5. W sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej

Wprowadzeniem do grudniowego spotkania była krótka prezentacja „Wielkopolska Turystyka Wczoraj – Dziś – Jutro”, która stanowiła wprowadzenie do podsumowania 15-lecia działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Zaprezentowane treści będą znacznie rozszerzone podczas planowanej konferencji branżowej w czerwcu 2019 r., na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

Tego dnia swoją premierę miały także kalendarze wydane przez WOT. W tym roku motywem przewodnim są produkty turystyczne z Wielkopolski nagrodzone do tej pory Certyfikatem POT w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Kalendarze otrzymają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia.