Rozeznanie rynku na opracowanie koncepcji kreatywnej i realizacja kampanii promocyjnej Szlaku Piastowskiego

Wielkopolska Organizacja Turystyczna celem dokonania rozeznania rynku zwraca się z prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia pn. „Opracowanie koncepcji kreatywnej i realizacja kampanii promocyjnej Szlaku Piastowskiego w ramach projektu RPWP.04.04.01-30-0001/17 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie poszczególnych kosztów usług, zgodnie z poniższym zestawieniem i przesłanie na załączonym formularzu.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail alina.furmaniuk@wot.org.pl w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godz. 16.00 wpisując w temacie wiadomości “Kampania promocyjna – badanie rynku”.

Do pobrania