Kampania promocyjna województwa wielkopolskiego w oparciu o działalność przewoźników lotniczych

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, ponownie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto oraz szacowanego terminu realizacji zamówienia obejmującego zadanie:

Kampania promocyjna województwa wielkopolskiego w oparciu o działalność przewoźników lotniczych

Zamówienie jest planowane do realizacji w okresie styczeń – maj 2018

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości oraz terminu realizacji w/w zadania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postępowanie, którego tryb zależny będzie od niniejszego rozeznania rynku.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania najpóźniej do dnia 30 listopada do godz. 16:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: monika.stecewicz@wot.org.plewa.mroczek@wot.org.pl,

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Biura Projektów Pani Monika Stecewicz, Pani Ewa Mroczek, Specjalista ds. finansowych.

Do pobrania