Wykonanie aplikacji mobilnej wykorzystującej technologie rzeczywistości rozszerzonej na urządzenia z systemem Android oraz iOS

Wykonanie aplikacji mobilnej wykorzystującej technologie rzeczywistości rozszerzonej na urządzenia z systemem Android oraz iOS”

Zamówienie jest planowane do realizacji w roku 2018

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości. Prosimy również o podanie możliwego terminu realizacji w/w zadania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postępowanie, którego tryb zależny będzie od niniejszego rozeznania rynku.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania najpóźniej do dnia 6 grudnia do godz. 16:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: monika.stecewicz@wot.org.plewa.mroczek@wot.org.pl,

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Biura Projektów Pani Monika Stecewicz, Pani Ewa Mroczek, Specjalista ds. finansowych.

Do pobrania