Rozeznanie rynku na stworzenie serwisu www.wielkopolska.travel

 Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się  z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto oraz szacowanego terminu realizacji zamówienia obejmującego stworzenie serwisu www.wielkopolska.travel

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości oraz terminu realizacji w/w zadania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postepowanie, którego tryb zależny będzie
od niniejszego rozeznania rynku.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania najpóźniej do dnia 18 stycznia godz. 16:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl.

Do pobrania