Alternatywna rzeczywistość – rozeznanie rynku

TECHNOLOGIA ALTERNATYWNEJ
RZECZYWISTOŚCI W TURYSTYCE

Wielkopolska Organizacja Turystyczna podjęła działania mające na celu połączenie AR z promocją regionu.

W chwili obecnej poszukujemy rozwiązań (mamy już pewną wizję) oraz możliwości ich wykorzystania w ww. zakresie.

Rozeznajemy obecnie rynek i szukamy potencjalnych partnerów, celem oszacowania czy nasze pomysły są możliwe do realizacji w ww. temacie.

Osobą do kontaktu w ww.w zakresie jest kierownik projektu

Pani Dobiesława Dembecka

tel 61 66 45 239,

e-mai: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl