ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie niezbędnych Projektów Organizacji Ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację zadania związanego z oznakowaniem drogowym wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap II

Poznań, dnia 11 stycznia 2017 r.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Piekary 17
61-823 Poznań

ROZEZNANIE RYNKU

Opracowanie niezbędnych Projektów Organizacji Ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację zadania związanego z oznakowaniem drogowym wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap II (trasa północ – południe oraz drogi S5 i S11).

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się  z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto oraz szacowanego terminu realizacji zamówienia obejmującego inwentaryzacje trasy, wykonanie niezbędnych POR (w tym projektów graficznych znaków) na realizację zadania związanego z oznakowaniem wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap II trasa północ-południe oraz drogi S5 i S11, a także uzyskanie stosownych pozwoleń. Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Oznakowanie drogowe Szlaku Piastowskiego etap II odcinek północ-południe”.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły  niezbędne do dokonania szacunkowej wartości oraz terminu realizacji w/w zadania. Jednocześnie uprzejmie informujemy,
że w chwili obecnej dokonujemy rozeznania rynku i przesłane informacje nie będą traktowane jako potencjalne oferty – na składanie ofert przeprowadzone zostanie postepowanie, którego tryb zależny będzie od niniejszego rozeznania rynku.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania najpóźniej do dnia 16 stycznia godz. 16:00.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 61-66-45-239 lub kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Projektu Pani Dobiesława Dembecka.

Do pobrania