Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. ?Wykonanie i dostawa wg projektu Zamawiającego 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego?

Rozeznanie rynku

 na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa wg projektu Zamawiającego 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego”

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na wykonaniu i dostawie wg projektu Zamawiającego, 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o szlaku wodnym Wielka Pętla Wielkopolski.
Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 01 października 2015 r. godz. 12:00.
Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

SZCZEGÓŁY ROZEZNANIA RYNKU:

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę poniżej przestawionego zadania.
Wycenę proszę przygotować podając cenę netto i brutto:
Wykonanie i dostawa (wg projektu Zamawiającego) 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski, które zostaną zlokalizowane w wybranych przystaniach i marinach wzdłuż szlaku Pętli.
Wytyczne do wyceny dotyczące wykonawstwa i dostawy
 

Stojaki prezentacyjne na foldery i ulotki w liczbie 16 szt. (zgodnie z załączonym projektem):

  • Stojak na wydawnictwa w formacie A4
  • 3 poziomy
  • Na każdym poziomie półka z miejscem na dwa wydawnictwa, ulotki formatu A4
  • Każda półka z klapką z plexi, na zawiasach – zabezpieczenie przed wiatrem i deszczem
  • Rozmiar stojaka(wys. x szer.) = ok.140x50x40cm
  • Konstrukcja ramy: stal/metal/plexi,
  • Ciężar: ok 13 kg,
  • Miejsce na umieszczenie logotypów w górnej części stojaka
  • Miejsce na umieszczenie adresu www nad najwyższą półką
  • Stojak na kółkach
Poglądowy projekt graficzny stojaka:

Projekt graficzny stojaka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej wiadomości mailowej.
Do pobrania