Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. Kampania edukacyjno-informacyjna związana z celebrowaniem 1050 rocznicy chrztu Polski

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego realizację kampanii promocyjno-informacyjnej związanej z celebrowaniem 1050 rocznicy chrztu Polski.

W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej w rozbiciu na poszczególne elementy – na realizację zamówienia do dnia 7 września 2015 r. godz. 12:00.

 Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Pani Dobiesława Dembecka tel: 61/66-45-236 lub prosimy o kontakt mailowy: dobieslawa.dembecka@wot.org.pl

Do pobrania