Wykonanie i dostawa wg projektu Zamawiającego 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego

Zapytanie ofertowe

 na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa wg projektu Zamawiającego 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego”

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem przeprowadzenia zapytania ofertowego w przedmiocie i zakresie opisanym w załączonych dokumentach, zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia obejmującego realizację zadania polegającego na wykonaniu i dostawie wg projektu Zamawiającego, 16 stojaków prezentacyjnych na foldery i ulotki o szlaku wodnym Wielka Pętla Wielkopolski.

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, przekazujemy Państwu szczegóły zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2015 r. godz. 10.00

Do pobrania