ROZEZNANIE RYNKU dotyczące organizacji wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów

Poznań, dnia 17.04.2015 r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19
61-737 Poznań
ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące organizacji wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia, obejmującego organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów. Opis wizyt studyjnych przekazujemy w załączniku do niniejszego rozeznania rynku.
Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
            W załączniku do niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania.
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku, prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 22 kwietnia 2015r. godz. 12:00.
            Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt: w sprawach dotyczących programu wizyt studyjnych tel. 61-66-45-238 lub kontakt mailowyirena.frackowiak@wot.org.pl oraz w sprawach formalnych tel. 61-66-45-236 lub kontakt mailowy:przemyslaw.wozniak@wot.org.pl. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: Pani Irena Frąckowiak – w sprawach programu wizyt studyjnych oraz Pan Przemysław Woźniak – w sprawach formalnych.
Z wyrazami szacunku,
Przemysław Woźniak
Asystent Projektu

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Do pobrania