ROZEZNANIE RYNKU – Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne, zakup zdjęć 2 wydawnictw turystycznych)

Poznań, dnia 10.04.2015 r.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 grudnia 17/19
61-737 Poznań
ROZEZNANIE RYNKU
Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne, zakup zdjęć 2 wydawnictw turystycznych)
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne, zakup zdjęć 2 wydawnictw turystycznych).
Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
      W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej wyceny z Państwa strony. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe liczymy na przystępne i atrakcyjne propozycje cenowe.
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 17 kwietnia 2015 godz. 12:00.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: w sprawach merytorycznych 61-66-45-239, kontakt mailowy: joanna.przybysz@wot.org.pl lub w sprawach formalnych 61-66-45-236 kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl
Z wyrazami szacunku,
Przemysław Woźniak
Asystent Projektu 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Do pobrania