ROZEZNANIE RYNKU – Artykuły sponsorowane

Szanowni Państwo,

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku w przedmiocie i zakresie opisanym poniżej, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji zawierającej  ogólną kalkulację co do wartości netto i brutto całości opisanego niżej zakresu zamówienia (obejmującego artykuły sponsorowane o Wielkiej Pętli Wielkopolski).

Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe liczymy na przystępne i atrakcyjne propozycje cenowe.

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesłanie propozycji – kalkulacji cenowej na realizację zamówienia do dnia 31 stycznia 2014 r.

Złożona propozycja – kalkulacja cenowa, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela pan Mariusz Kumolka tel: 61/66-45-236 lub prosimy o kontakt mailowy: ewa.przydrozny@wot.org.plmariusz.kumolka@wot.org.plbiuro@wot.org.pl

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia przekazujemy materiały niezbędne do dokonania szacowania:

Rozeznanie Rynku wraz ze szczegółowymi informacjami niezbędnymi do szacunkowej wyceny: Rozeznanie rynku – Artykuly sponsorowane

Uprzejmie dziękujemy!

Biuro Projektu
Wielkopolska Organizacja Turystyczna