ROZEZNANIE RYNKU – zadanie: montaż i demontaż 2 znaków E-22B

Szanowni Państwo,

 
Uprzejmie informuję, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna dokonuje zmian  w zakresie zadania pn. „Opracowanie graficzne, wykonanie oraz oznakowanie 2 znakami E-22B wielkopolskiego odcinka Autostrady A-2, a także uzyskanie stosownych pozwoleń na w/w działania”.
W związku z otwarciem drogi ekspresowej S-5 do Gniezna, która połączona jest z autostradą A2 na węźle drogowym Poznań- Wschód zapytanie ofertowe dotyczy przeniesienia 2 znaków  E 22B z obecnej lokalizacji tj Węzeł-Września do nowej lokalizacji, tj. Węzeł Poznań-Wschód:
Zadanie dotyczy 2 pojedynczych znaku E-22B (zdjecia z obecnej lokalizacji oraz forma graficzna znaku–w załączniku)
Na szczegółowy zakres realizacji zadania składa się:
1.       Przygotowanie Projektu Organizacji Ruchu
2.       Przygotowanie tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu
3.       Demontaż obecnych znaków drogowych E-22B
4.       Montaż w/w znaków w wyznaczonej lokalizacji oraz naniesienie nowego, właściwego dla tego odcinka kilometrażu na obu tablicachw przypadku gdy drastycznie zmieni się kilometraż
W niniejszym zapytaniu ofertowym zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny prac związanych z zadaniem obejmującym punkty 1-4, (*część lub całość) tj.:
1.       Przygotowanie Projektu Organizacji Ruchu dla 2 znaków (w tym 1 pojedynczy w kierunku zachód oraz 1 pojedynczy w kierunku wschód) wzdłuż autostrady A-2.
2.       Przygotowanie tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu (w tym zakup map geodezyjnych) w celu zamknięcia pasa ruchu (pas awaryjny, znaki ograniczenia prędkości, roboty drogowe) dla demontażu i montażu znaków w ustalonych lokalizacjach.
3.       Demontaż obecnych turystycznych znaków drogowych E-22B:
Znaki opisane winny zostać zdemontowane w sposób spełniający wymogi prawa, w szczególności: Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (tekst jednolity z dnia 17.08.06 – Dz.U. nr 156, poz. 1118), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych z dnia 16.01.2002 (Dz.U. nr 12, poz. 116) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 03.07.2003 (Dz.U.  nr 220, poz. 2181).
4.       Montaż w/w znaków w wyznaczonych lokalizacjach oraz naniesienie nowego, właściwego dla tego odcinka kilometrażu na obu tablicach w przypadku gdy drastycznie zmieni się kilometraż
Znaki opisane winny zostać zainstalowane w sposób spełniający wymogi prawa, w szczególności: Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (tekst jednolity z dnia 17.08.06 – Dz.U. nr 156, poz. 1118), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych z dnia 16.01.2002 (Dz.U. nr 12, poz. 116) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 03.07.2003 (Dz.U.  nr 220, poz. 2181).
 
UWAGI DODATKOWE:
 
1.    Przygotowanie Projektu Organizacji Ruchu dla postawienia 2 znaków (w tym 1 pojedynczy w kierunku zachód oraz 1 pojedynczy w kier. wschód) przy jezdni południowej autostrady A2.
     Wskazane, byłoby również w ramach realizacji tej części zadania uzyskanie zgody na wejście na autostradę (wniosku do GDDKiA Poznań, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych, Komenda Wojewódzka Policji itp.)
2.    Przygotowanie tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu (w tym zakup map geodezyjnych) w celu zamknięcia pasa ruchu (pas awaryjny, znaki ograniczenia prędkości, roboty drogowe) dla postawienia znaków w ustalonych lokalizacjach.
*UWAGA:
Dopuszcza się możliwość przedłożenia oferty w ramach rozeznania rynku tylko na część zadania, tj. punkt 1 i 2 lub punkt 3 i 4
Proszę o przygotowanie wstępnej wyceny oraz możliwego terminu realizacji w/w zadań i przesłanie jej w terminie do dnia 17 stycznia 2014.

Celem uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 61 66 45 235 lub e-mail szymon.kaczmarek@wot.org.pl