ROZEZNANIE RYNKU – zadanie: spływy kajakowe – II i III kw. 2014

Szanowni Państwo,

 27.01.2014
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku – nie zlecenia zadania, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.
 
            Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe liczymy na przystępne i atrakcyjne propozycje cenowe.
Zadanie dotyczy kompleksowej organizacji spływów kajakowych w kontekście study tourów w II i III kwartale 2014. W załączniku do niniejszej wiadomości znajduje się szczegółowy opis zadania.
Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 7 lutego 2014 r.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny po numerem telefonu: 61-66-45-235 lub kontakt mailowy: szymon.kaczmarek@wot.org.pl
Do pobrania: