Szkolenie: Technologie AI w obsłudze turysty

Jesień to już tradycyjnie czas, kiedy po zakończeniu najwyższego sezonu turystycznego, zapraszamy pracowników informacji turystycznych z Wielkopolski na szkolenie, które pozwoli im podnieść kwalifikacje i jeszcze lepiej obsługiwać klientów. W tym roku tematem szkolenia, które przygotowaliśmy wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną było wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze turystów. Temat niezwykle na czasie, który nadal jest techniczną nowinką, ale z drugiej strony wachlarz dostępnych narzędzi jest bardzo szeroki, podobnie jak możliwości aplikacji AI w branży turystycznej.

Zaproszoną przez nas ekspertką i prelegentką była Dominika Bucholc, doświadczona konsultantka w zakresie AI i strategii, badaczka i trenerka. W przeciągu sześciu godzin przeszliśmy szereg podstawowych zagadnień związanych z powstaniem, rozwojem i implementacjami AI. Od podstawowych modeli tekstowych, przez generowanie obrazów, po funkcjonalności text to video i text to audio. Kluczowy dla programu szkolenia był praktyczny aspekt omawianych technologii, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań, oraz możliwych do wykorzystania narzędzi. Wyjaśnione zostały zasady tworzenia promtów dla silników AI, jak i wskazane ograniczenia w zastosowaniu tej technologii.

Drugim, integralnym elementem spotkania była wycieczka studyjna, która również miała na celu wzmocnienie warsztatu, jakim dysponują wielkopolskie kadry IT. Tym razem celem było Centrum Szyfrów Enigma, które – co trzeba przyznać – doskonale wpisało się klimatem w przewodni temat szkolenia. CSE działa dopiero od dwóch lat, ale już zdążyło zdobyć kilka prestiżowych nagród, w tym Certyfikat Specjalny Polskiej Organizacji Turystycznej w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny.