Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską

Absolwentów studiów magisterskich, szczególnie tych związanych z kierunkami kształcącymi kadry dla turystyki, zapraszamy do udziału w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską, którego organizatorami są Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Prace na konkurs można przesyłać do 30 sierpnia 2022 roku.

konkurs POT

Celem konkursu jest:

  • promocja  prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski,
  • wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
  • promocja młodych talentów ludzi, których pasja i poziom wiedzy o aktualnych trendach czy koncepcje marketingowe o polskiej turystyce zostały starannie zwarte w obronionych pracach magisterskich,
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz ich wyróżnienie, jako przyszłych liderów, profesjonalistów w turystyce Polski,
  • wzrost rozpoznawalności potencjału polskiej gospodarki turystycznej.

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których:

  • prace dotyczą turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski,
  • prace zostały obronione i ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry,
  • prace w okresie nie wcześniejszym niż po 1 stycznia 2020 roku.

Regulamin, szczegółowe informacje o konkursie oraz adres, na który należy przesyłać pracę można znaleźć na stronie internetowej POT pod tym adresem >>> Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską