Walne zebranie członków WOT: grudzień 2021

Podsumowanie działań Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w mijającym roku, plany na najbliższą przyszłość oraz omówienie kwestii budżetu na kolejnych 12 miesięcy zdominowały dyskusję podczas XXXIX walnego zebrania członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się 9 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej hotelu IBB Andersia w Poznaniu.

Koniec roku to zawsze czas podsumowań i tak też było podczas ostatniego walnego zebrania członków WOT. Mijający rok 2021 był niewątpliwie pełen wyzwań i trudności, w tym związanych z nadal trwającą epidemią COVID-19. To wpłynęło w istotny sposób na naszą działalność i podejmowane decyzje. Zmieniły się narzędzia promocji, otworzyły przed nami nowe rynki, ale też musiały ewoluować realizowane przez organizację cele. Dlatego tak istotne było, aby podczas zamykającego ten rok spotkania móc w spokoju przedstawić dotychczasowe działania. Równie istotne było zaprezentowanie planów na przyszły rok. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to nadal rok wielu niewiadomych dla branży turystycznej, dlatego tak ważne jest wsparcie członków stowarzyszenia i ich pełny wgląd w nowe priorytety i nowe metody działania.

Walne zebranie członków uchwaliło absolutorium dla Zarządu, jak również przyjęło budżet na kolejny rok. Przyjęty został ponadto plan pracy na rok 2022, wraz z planem pracy komisji rewizyjnej.

Tradycyjnym już elementem spotkania była krótka prelekcja otwierająca wydarzenie. Tym razem na nasze zaproszenie wystąpił Jakub Rybicki, dziennikarz, podróżnik oraz trener w zakresie nowych mediów. Jego wystąpienie dotyczyło najnowszych trendów w social mediach oraz inspirujących kampanii, zrealizowanych w ostatnim czasie.